Ponnigjeng på Dikemark

Postet av Dikemark Rideklubb den 28. Mai 2024

På bildet fra venstre: Isabella Bui-Lorentzen med Star, Inger Groven, Emilie Stensund med Pepper, Lea Kristine Raudajoki Hungnes med Pegasus, Sofia Andresen og Hedvig Welander-Vatn med Honey


Rideskolehestene og elevene er hjertet i Dikemark rideklubb, men det er også fint å ha

privatoppstallører i klubben. Vi har en gjeng på åtte jenter i alderen 10-16 år som eier egne ponnier. De

fleste rir fortsatt delvis i rideskolen. Alle konkurrer i stevner, både klubbstevner og på distriktstevner/

cuper i regionen. Resultatene varierer, men er ofte ganske gode. Ikke alle har deltatt så mange ganger

enda, men alle synes det er spennende og gøy. Gøyest er det kanskje med Emilie Stensund som leder

TVRR vårcupen inn mot finalen som avholdes 15. juni i Larvik. Fem av jentene blir 12 år i år,

deriblant Emilie. Vi synes jentene er gode forbilder og representanter for klubben, og hvem vet, kanskje

kan de stille som lag og konkurrere mot andre klubblag etter hvert? Vi håper de bidrar til rekruttering av

nye ryttere til rideskolen og til et godt miljø i stallen.​VI inviterer små og store hesteglade til rideuker på Dikemark Rideklubb i sommer

Postet av Dikemark Rideklubb den 21. Apr 2024

Rideuken varer fra mandag til fredag, kl. 08.00 - 17.00 alle dagene.

I løpet av uken vil vi gjennomgå disse aktivitetene: - Stallstell - Dressur - Sprang - Hestestell - Teori

Kurset legges til rette etter hvilket nivå elevene er på enten det er nybegynner, ridd tidligere eller øvet nivå. Du må være 8 år eller eldre for å kunne delta.

Kurset koster kr. 4000,-. Depositum på kr. 1000,- må betales ved bestilling. For å delta på rideukene må man være medlem av Dikemark Rideklubb. De som ikke er medlem ved påmelding meldes automatisk inn, og medlemsavgift kommer i tillegg til kursavgiften. Påmelding er først gyldig når depositum er betalt. Resterende beløp faktureres før rideukestart. Ved avbestilling blir ikke depositumet refundert. Måltider er ikke inkludert. Ta med mat og drikke.

Rideleir for voksne: Vi har god erfaring med å lage voksengrupper på rideleirene som får egen oppfølging. Dette har blitt populært og hjelper voksne til å bli mer trygg på hest både i salen og i stallen! Vi har gjerne foreldre på kurs som ønsker å lære mer om hest for å ta del i barnas hobby, voksne som vil ta opp igjen barndommens ridegleder eller øvede ryttere som vil utfordre seg selv og ri intensivt en uke. Ta gjerne kontakt for å høre mer!

Sommeren 2024 kan velge mellom fire forskjellige rideuker: uke  26 (fullt),27, 32 og 33.

Påmelding sendes til rideskolen info@dikemarkrideskole.no Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb 19. mars

Postet av Dikemark Rideklubb den 20. Feb 2024

Årsmøte 2024.jpg

Vi kaller inn til årsmøte for Dikemark Rideklubb tirsdag 19. mars kl 1900.
Møtet avholdes i kaféen.

Saksliste til årsmøtet:

1.  Godkjenne de stemmeberettigede.

2.  Velge dirigent.

3.  Velge protokollfører.

4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.  Godkjenne forretningsorden.

6.  Godkjenne innkallingen.

7.  Godkjenne sakslisten.

8.  Behandle idrettslagets årsberetning.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og   revisors beretning. 

10.  Behandle forslag og saker (ingen innkomne saker)  

11.  Fastsette medlemskontingent.

12.  Vedta idrettslagets budsjett.

13.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14.  Foreta valg
15.  Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 


Bli kjent med hestene på Dikemark ❤

Postet av Dikemark Rideklubb den 29. Jan 2024

Har du en yndlingshest på rideskolen?

Ta en titt på siden om hestene for å lese mer om akkurat din favoritt da vel :)

Se her: Rideskolehestene (dikemarkrideklubb.no)

Takk til Sparebankstiftelsen DNB!

Postet av Dikemark Rideklubb den 16. Jan 2024

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for den tildelte støtten til LED belysning på anlegget som har vært avgjørende for at Dikemark Rideklubb nå har nådd et vesentlig ENØK-mål med LED-belysning på hele anlegget, både innendørs og utendørs.

2023 var året da Dikemark Rideklubb kunne gi bygget vi eier et vesentlig ENØK-løft, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I 2023 var det for idretten satt fokus på oppgradering til LED-belysning på utendørs belysning for eksisterende idrettsanlegg, bl.a. gjennom en søknadsordning i regi Viken Idrettskrets.

Dikemark Rideklubb hadde allerede investert i utendørs LED-belysning for vår utendørs ridebane, og behovet for oppgradering til LED var primært innendørs da det kun var deler av bygget som allerede hadde fått LED-armaturer. Da Viken Idrettskrets sin ordning ikke favnet vårt behov valgte Dikemark Rideklubb å sende søknad om støtte til ny LED-belysning direkte til Sparebankstiftelsen DNB. Søknaden ble sendt innen 1. april. 

27. juni 2023 kom svaret;  Dikemark Rideklubb ble på bakgrunn av søknad tildelt hele søknadsbeløpet på kr. 226.000,- som var basert på et kostnadsoverslag etter befaring med elektroentreprenør Asker Elektriske AS. Dette ga klubben vår en fantastisk mulighet til å realisere et viktig prosjekt for lavere strømforbruk og en bedre belysning tilpasset bruken av de ulike arealene. Detaljprosjekteringen med bestykning og valg av armaturer, spesiell tilpasning med dimming og bevegelsesfølere i enkelte rom resulterte dog i noe økte kostnader. Totalkostnaden endte på ca. kr. 300.000,- og klubben dekket selv tilleggskostnadene ved bruk av egne midler.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for den tildelte støtten!

Ønsker også å takke Asker Elektriske AS for et særdeles vel utført arbeid!