Rideskolens tilbud fra 25/1 og smitteverntiltak på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Jan 2021

** Teksten er oppdatert 22. januar. Endringer i enkelttiltak fra forrige oppdatering er markert.**

Styret i Dikemark rideklubb og ledelsen ved Dikemark Rideskole har etter nøye vurdering besluttet at ved gjennomføring av de nedenstående smittevernstiltakene kan rideskolen holdes åpen for alle aldersklasser og nivåer. 

Smitterisikoen er under løpende vurdering og rideskolen kan delvis stenge eller stenges helt hvis smittesituasjonen krever det, samt at nasjonale og kommunale pålegg endres. Rideskolen vil også vurderes stengt eller delvis stengt hvis smittevernreglene på rideskolen ikke overholdes. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket, og risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra mandag 22. januar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset på alle nivåer (justert)
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er mulig med ridebursdag med inntil ti personer tilstede. Kafeen er stengt, så bespisning er ikke mulig (justert)
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe. Endringer kan komme på kort varsel. (justert)

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører og faste forryttere har adgang til hovedstallen (justert). 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding. 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan være én person per hest, og i tillegg én fra samme husstand for å bistå ryttere under 20 år.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb

22. januar 2020


0 Kommentar

Rideskolens tilbud fra 11/1 og smittevern på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 9. Jan 2021

Riding skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr, som krever daglig stell og trening. Ridning havner derfor i et krysningspunktet mellom dyrevelferd og sport. Ridning er også annerledes enn en rekke andre idretter, da muligheten for nærkontakt mellom mennesker er liten, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Regjeringen anbefalte den 3. januar at all organisert trening og fritidsaktiviteter innendørs utsettes til etter 18. januar. Asker kommune henstiller til det samme. Dikemark rideklubb stoppet umiddelbart rideinstruksjon i rideskolen. Styret og daglig leder ser imidlertid at dette er et lite hensiktsmessig tiltak med hensyn til smittevern, og et tiltak som går ut over hestevelferden og sikkerhet. 

Vi har 36 hester på anlegget, hvorav 18 rideskolehester. Hestene fores fire ganger om dagen, må i paddock ute, stelles og trenes. Vi trener hestene i uisolert ridehus på 20x60 meter. Riding i hall er definert som utendørsaktivitet i Lier kommune, mens det er definert som innendørs i Asker. Asker kommune tillater riding utendørs, samt rideundervisning for barn og ungdom under 20 år inne, og at voksne gjør stallarbeid og rir individuelt. Rideundervisning sikrer hestevelferd og sikkerhet.

Vi starter opp igjen rideskolen, med begrensninger og forsterkede smitteverntiltak som vi hadde våren 2020 i tillegg til de nye som er innført i høst (eks. bruk av munnbind). 

Fra mandag 11. januar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset for unge under 20 år i rideskolen på alle nivåer.
 • Ridetimer vil også foregå ute i form av turriding og riding på utebanen når det er mulig
 • Voksne over 20 år rir hester ute og i ridehuset individuelt etter avtale med daglig leder.
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er ikke mulig med ridebursdag inntil videre
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe, og en daglig beskjed kommer før klokka tolv. Endringer kan komme på kort varsel.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og voksne som skal ri individuelt har adgang til stallen. 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan være én person per hest, og i tillegg én fra samme husstand for å bistå ryttere under 20 år.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Styret i Dikemark rideklubb

8 januar 2020


0 Kommentar

Rideskolens tilbud fra 4/1

Postet av Dikemark Rideklubb den 4. Jan 2021

Rideskolen vil i tråd med regjeringens nye anbefalinger ikke tilby rideinstruksjon i perioden fram til 18. januar. Isteden vil ridetimene bli gjennomført digitalt for knøtt til lett øvet 1. Elever fra lett øvet 2 og oppover kan ri individuelt, for å lufte hestene. Disse bes ta kontakt med Hilde på telefon 90713554. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det digitale tilbudet så snart det er klart. 


0 Kommentar

Vinnere i julelotteriet - og flotte gevinster loddes ut på julaften

Postet av Dikemark Rideklubb den 13. Des 2020


Tre trekninger er gjennomført i julelotteriet og spenningen øker fram mot den siste trekningen. Mange flotte gevinster gjenstår. Tusen takk til dem som har gitt gevinster og til dere som har kjøpt lodd. 

(Obs! Nå er det for sent å kjøpe flere lodd) For å være med i lotteriet, kjøper du lodd på denne måten: Hvert lodd koster 20 kroner. Vipps ønsket beløp til Dikemark rideklubb på #13361, merk «lodd + navn på kjøper» og send Vippskvitteringen til 926 89 096, slik at du blir tildelt loddnummer. Beløp/kvitteringer sendt etter 19. desember klokka 10 kommer ikke med. obs! Loddkjøp hvor kvittering ikke sendes til 926 89 096 og lodd dermed tildeles, blir ikke med i lotteriet. Du får loddnummer på sms. 

Premier kan hentes hos Hilde eller Tone på kontoret fram til 15. januar.

MANGE FLOTTE GEVINSTER GJENSTÅR

Trekning 24/12

8. Akimi Asker er en kveldsåpen behandlingsklinikk i Askerhallen som tilbyr fysioterapi, kiropraktikk og massasje. En drøm for enhver rytter, foresatt, tante eller besteforeldre . Vi lodder ut 1 time klassisk massasje til en verdi av 840 kroner. Vunnet av loddnummer xx.

17-18. Egon er sponsor for klubben. Spis der og si du er fra Dikemark rideklubb, så får klubben pengestøtte. I tillegg får vi dugnadspizza når vi trenger det. God mat er det også – og veldig hyggelig. Så vi håper dere tar turen dit. Vi lodder ut ti gavekort på lunsj. Vunnet av loddnummer 8) xx 9) xx 10) xx

22. Asker Elektriske AS som er klubbens hovedsponsor gjennom flere år og alltid serviceinnstilte og flinke elektrikere gir et «Brannforebyggende elkontroll i bolig» til en verdi av ca. kr. 4000.

26. Aurelien Serres er ostepat og sørger for at hester og rytter i klubben (og foreldre!) føler seg bedre i kroppen. Han gir et gavekort på behandling av hest til verdi av kroner 1200. Har du ikke hest, kan du gi gavekortet som en julegave til din favorittskolehest etter avtale med Hilde. Gavekortet er vunnet av loddnummer nummer xx

31. CopyCat er en grafisk leverandør med alt av trykksaker. Firmaet er fast sponsor for klubben og bistår blant annet med plakater og skilt. Vi lodder ut fremkalling av ditt eget bilde på aluminium eller lerret i valgfri størrelse opp til 50x70 cm. Verdi kr 1200. Vunnet av loddnummer xx

33. Lyko selger hår- og skjønnhetsprodukter til små og store tobeinte. Eske med produkter er vunnet av xx.

34. Agria forsikrer hunder, katter og hester. Vi er så heldige å få lodde ut en førstehjelpsveske til hest til en verdi av 907 kroner. Vunnet av loddnummer xx.

 

VINNERE AV GEVINSTER I JULELOTTERIET

Trekning 6/12

9-10. Egon er sponsor for klubben. Spis der og si du er fra Dikemark rideklubb, så får klubben pengestøtte. I tillegg får vi dugnadspizza når vi trenger det. God mat er det også – og veldig hyggelig. Så vi håper dere tar turen dit. Gavekort på lunsj er vunnet av loddnummer 1) 230 – Linda Helland 2) 17 – Anne Mette Øystese. 

4. MILLEA - Trekanten, Asker er en av Askers flotte klesbutikker for kvinner. Her finner du motemerker i klær og tilbehør. Vi lodder ut tre dameskjorter til en verdi av 899 per stykk. Vunnet av loddnummer 570 - Signe Åberg Skar.

1. Rytter’n er en av distriktets flotte butikker med utstyr til hest og rytter. Her finner du alt du trenger og masse julegaveideer til klubbens ryttere. Vi lodder ut pleiemidler til å vedlikeholde sal og hodelag fra Rapide til en verdi av 320 kroner. Vunnet av loddnummer 569 – Veslemøy Groven.

2. Bakkal er en delikatessebutikk i Heggedal med god service av hyggelige innehavere. Her får du all verdens godsaker, grønnsaker og gaveartikler. Vi lodder ut en pose med eplemost, praliner og brente mandler til en verdi av 250 kroner. Vunnet av loddnummer 147 – Astri Urdal.

21. Coop Extra er den nærmeste dagligvarebutikken vår, og her får vi det vi trenger av mat til hverdag og fest. Og gulrøtter og epler til hestene selvfølgelig. Vi lodder ut en fruktkurv til en verdi av ca. 250-300. kroner. Vunnet av loddnummer 226 – Linda Helland.  

23. Aurelien Serres er ostepat og sørger for at hester og rytter i klubben (og foreldre!) føler seg bedre i kroppen. Han gir ett gavekort på behandling av hest til verdi av kroner 1400. Har du ikke hest, kan du gi gavekortet som en julegave til din favorittskolehest etter avtale med Hilde. Gavekortet er vunnet av loddnummer nummer 21 – Siv Margareth Johnsen. 

27. Hööks Drammen har alt du trenger til hest og rytter. Der møter du alltid hyggelige folk. Gavekort på 500 kroner vunnet av loddnummer 567 – Veslemøy Groven. 

 

Trekning 13/12

3. Rema1000 på Borgen er en av klubbens trofaste sponsorer, og her treffer du ofte entusiastiske DIKE-medlemmer i butikken. Her får du alltid det du trenger - kjøp gjerne ekstra julegodt her i år. Vi lodder ut en fruktkurv til en verdi av 250-300 kroner.  Vunnet av loddnummer 584 - Marit Anzjøn Haeslich.

5. MILLEA - Trekanten, Asker er en av Askers flotte klesbutikker for kvinner. Her finner du motemerker i klær og tilbehør. Vi lodder ut tre dameskjorter til en verdi av 899 per stykk. Vunnet av loddnummer 208 - Linnea Brunsvig-Engermoen.

11-12. Egon er sponsor for klubben. Spis der og si du er fra Dikemark rideklubb, så får klubben pengestøtte. I tillegg får vi dugnadspizza når vi trenger det. God mat er det også – og veldig hyggelig. Så vi håper dere tar turen dit. Gavekort på lunsj er vunnet av loddnummer 3) 552 – Gro Stokker Martinsen  4) 57 – Familien Cappone Hindrum

20. Lowenborg er også en fin butikk for hest og rytter i vårt nærområde. Her finner du også gaveideer til små og store hestevenner. Vi lodder ut en pakke med børste, flaske med pelsglans og hestegodis til en verdi av ca. 300 kroner. Vunnet av loddnummer 103 – Hilde Moufflet.

28. Hööks Drammen har alt du trenger til hest og rytter. Der møter du alltid hyggelige folk. Gavekort på 500 kroner vunnet av loddnummer 237 – Lene Monsen.

24. Aurelien Serres er ostepat og sørger for at hester og rytter i klubben (og foreldre!) føler seg bedre i kroppen. Han gir ett gavekort 500 kroner som kan brukes ved bestilling av time til behandling av deg selv eller privathesten din. Vunnet av loddnummer nummer 69 – Ella, Emeli og Celia Lundstrøm.


Trekning 20/12

7. Equishop har en hyggelig butikk på Høvik med godt utvalg til hest og rytter. Her kan du oppfylle drømmer denne jula. Vi lodder ut et gavekort på 400 kroner. Vinner er loddnummer 587 Caroline N. Staib

19. Lene Monsen er en av klubbens voksenryttere og en superstrikker. Hun lager varme og pene sitteunderlag i ull. Vi er så heldige å få lodde ut et slikt. Vinner er loddnummer 211 - Linnea Brunsvig-Engermoen.

13-16. Egon er sponsor for klubben. Spis der og si du er fra Dikemark rideklubb, så får klubben pengestøtte. I tillegg får vi dugnadspizza når vi trenger det. God mat er det også – og veldig hyggelig. Så vi håper dere tar turen dit. Gavekort på lunsj er vunnet av loddnummer 5) 290 -  Johanne Hovde Helgesen 6) 630 - Linda Tydal  7) 146 - Astri Vik Urdal        

32. Lyko selger hår- og skjønnhetsprodukter til små og store tobeinte. Vi er så heldige å få lodde ut en eske med produkter som er vunnet av loddnummer 546 - Else Lill Urdal

27-30. Hööks Drammen har alt du trenger til hest og rytter. Der møter du alltid hyggelige folk. Gavekort på 1000 kroner er vunnet av loddnummer 384 - Sophia Ramos Fagerli 


0 Kommentar

Julekalender og -lotteri 2020

Postet av Dikemark Rideklubb den 29. Nov 2020


I år blir det for første gang ikke juleshow på Dikemark rideklubb. Men koronapandemien skal ikke få sette stopper for at vi likevel får en hyggelig førjulstid sammen! 

Julekalender

Mediegruppa vil glede oss med julekalender på Instagram og Facebook hvor vi skal få kikke inn i hverdagsliv og fest i klubben, både før og nå. Så hvis du ikke allerede følger klubben i sosiale medier, så fort deg å gjøre det før julekalenderen starter. Det kommer ett innlegg hver dag fram til julaften. Vi gleder oss!

Julelotteri

Vi lager også digitalt julelotteri med flotte gevinster fra våre faste sponsorer og andre gode støttespillere i og utenfor klubben. Kjøp lodd og bli med på spenningen! Del gjerne med besteforeldre, onkler, tanter og venner, så kan de også få være med. Alle inntekter går til klubben.

Slik kjøper du lodd: Hvert lodd koster 20 kroner. Vipps ønsket beløp til Dikemark rideklubb på #13361, merk «lodd + navn på kjøper» og send Vippskvitteringen til 926 89 096.* 

Det blir trekninger 6., 13., 20., og 24. desember. Lodd kjøpt innen klokka 10 dagen før, og senest klokka 10 den 19. desember er med i trekningen (siste frist!).  Alle lodd blir med videre til neste trekning, bortsett fra lodd som har vunnet gevinst. Jo tidligere du kjøper, jo flere trekninger er du med i. 

Vinnerne kunngjøres på klubbens Facebookside og på Instagram, samt i listen nedenfor. Gevinstene hentes hos Hilde eller Tone på kontoret fram til 15. januar. Fruktkurver hentes på kvelden på dagen etter at den er vunnet.

Bruk nærbutikkene og våre gode samarbeidspartnere denne førjulstida!

Gevinstene er**:

1. Rytter’n er en av distriktets flotte butikker med utstyr til hest og rytter. Her finner du alt du trenger og masse julegaveideer til klubbens ryttere. Vi lodder ut pleiemidler til å vedlikeholde sal og hodelag fra Rapide til en verdi av 320 kroner. Vunnet av loddnummer 569.

2. Bakkal er en delikatessebutikk i Heggedal med god service av hyggelige innehavere. Her får du all verdens godsaker, grønnsaker og gaveartikler. Vi lodder ut en pose med eplemost, praliner og brente mandler til en verdi av 250 kroner. Vunnet av loddnummer 147.

3. Rema1000 på Borgen er en av klubbens trofaste sponsorer, og her treffer du ofte entusiastiske DIKE-medlemmer i butikken. Her får du alltid det du trenger - kjøp gjerne ekstra julegodt her i år. Vi lodder ut en fruktkurv til en verdi av 250-300 kroner.  

4-6. MILLEA - Trekanten, Asker er en av Askers flotte klesbutikker for kvinner. Her finner du motemerker i klær og tilbehør. Vi lodder ut tre dameskjorter til en verdi av 899 per stykk. Vunnet av loddnummer 570. To premier gjenstår.

7. Equishop har en hyggelig butikk på Høvik med godt utvalg til hest og rytter. Her kan du oppfylle drømmer denne jula. Vi lodder ut et gavekort på 400 kroner. 

8. Akimi Asker er en kveldsåpen behandlingsklinikk i Askerhallen som tilbyr fysioterapi, kiropraktikk og massasje. En drøm for enhver rytter, foresatt, tante eller besteforeldre . Vi lodder ut 1 time klassisk massasje til en verdi av 840 kroner. 

9-18. Egon er sponsor for klubben. Spis der og si du er fra Dikemark rideklubb, så får klubben pengestøtte. I tillegg får vi dugnadspizza når vi trenger det. God mat er det også – og veldig hyggelig. Så vi håper dere tar turen dit. Vi lodder ut ti gavekort på lunsj. Vunnet av loddnummer 230, 17. Åtte premier gjenstår.

19. Lene Monsen er en av klubbens voksenryttere og en superstrikker. Hun lager varme og pene sitteunderlag i ull. Vi er så heldige å få lodde ut et slikt. 

20. Lowenborg er også en fin butikk for hest og rytter i vårt nærområde. Her finner du også gaveideer til små og store hestevenner. Vi lodder ut en pakke med børste, flaske med pelsglans  og hestegodis til en verdi av ca. 300 kroner. 

21. Coop Extra er den nærmeste dagligvarebutikken vår, og her får vi det vi trenger av mat til hverdag og fest. Og gulrøtter og epler til hestene selvfølgelig. Vi lodder ut en fruktkurv til en verdi av ca. 250-300. kroner. Vunnet av loddnummer 226.  

22. Asker Elektriske AS som er klubbens hovedsponsor gjennom flere år og alltid serviceinnstilte og flinke elektrikere gir et «Brannforebyggende elkontroll i bolig» til en verdi av ca. kr. 4000.

23-26. Aurelien Serres er ostepat og sørger for at hester og rytter i klubben (og foreldre!) føler seg bedre i kroppen. Han gir ett gavekort på behandling av hest til verdi av kroner 1400, ett på 1200 og to gavekort av 500 kroner hver som kan brukes ved bestilling av time til behandling av deg selv eller hesten din. Har du ikke hest, kan du gi gavekortet som en julegave til din favorittskolehest etter avtale med Hilde. Gavekortet på 1400 kroner er vunnet av loddnummer nummer 21. Tre gevinster gjenstår.

27-30. Hööks Drammen har alt du trenger til hest og rytter. Der møter du alltid hyggelige folk. Fra Hööks får vi tre gavekort til henholdsvis 500, 500 og 1000. Gavekort på 500 kroner vunnet av loddnummer 567. To gevinster gjenstår. 

31. CopyCat er en grafisk leverandør med alt av trykksaker. Firmaet er fast sponsor for klubben og bistår blant annet med plakater og skilt. Vi lodder ut fremkalling av ditt eget bilde på aluminium eller lerret i valgfri størrelse opp til 50x70 cm. Verdi kr 1200. 

32-33. Lyko selger hår- og skjønnhetsprodukter til små og store tobeinte. Vi er så heldige å få lodde ut to bokser med produkter til en samlet verdi av ca. 4000 kroner.  

34. Agria forsikrer hunder, katter og hester. Vi er så heldige å få lodde ut en førstehjelpsveske til hest til en verdi av 907 kroner.

* For å være med i lotteriet må kvitteringen sendes 926 89 096. Beløp/kvitteringer sendt etter 19. desember klokka 10 kommer ikke med.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline