Fin stevnehelg med mange flinke Dikemark ryttere!

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Jun 2019

Det var (rekord?) stor deltakelse fra Dikemark rideklubb på stevne arrangert av Bærum Rideklubb helgen som var! Og det ble også ble lagt merke til, ref speakers annonsering "og her kommer nok en utfordrer fra Dikemark rideklubb". Mange fine resultater for klubbens ryttere ble denne helgen. Godt jobbet alle sammen :-)


 Astri og Quintera med en fin 2 plass i 1 m på lørdagens stevne arrangert av Bærum rideklubb.Wright Trafikkskole Asker gir rabatt til klubbens medlemmer og kickback til klubben!

Postet av Dikemark Rideklubb den 21. Mai 2019

Wright Trafikkskole Asker ny samarbeidspartner!


Vi ønsker Wright Trafikkskole Asker velkommen som ny samarbeidspartner til Dikemark Rideklubb. Vi har inngått en rabattavtale på kjøreopplæring for klasse BE og B96. I tillegg til at hver enkelt elev får 10 % rabatt på gjeldende pakkepris kr. 7.400,- (for BE), vil klubben også få en hyggelig kickback. 

Prisen for klubbmedlemmer (for BE) blir da kr. 6.660,-

Pakkepris for B96 er kr. 5.100,-, og vil med 10 % rabatt bli kr. 4.590,-


De i klubben som ønsker å benytte seg av denne gode avtalen må gå inn påwww.wright.no og

registrere seg med følgende info under ny elev:


Velg trafikkskole: Asker og Bærum.

Førerkortklasse: BE eller B96.

Trafikklærer: Bare velg en av de som står der. Dette justerer/endrer de på kontoret når de setter opp timer for eleven.

Navn & Mobilnummer: Registrer dine personalia (kun fødselsdato, ikke personnummer).

Adresse: Registrer din adresse.


Etter man trykker registrer, mottar man en SMS med passord. Man logger inn med mobilnr. og passordet. Når man har logget inn velger man den pakken man ønsker (BE eller B96).


For å få avtalt rabatt MÅ man huske å legge inn wright-koden:dik10wri. Man ser at prisen nå endrer seg iht. avtalt rabatt. Etter dette betaler man for det man har bestilt. Man er deretter ferdig registrert og klar for å motta forslag til kjøretimer. Hver enkelt blir kontaktet for å sette opp en plan.

Avtalen kan justeres etter hvert som eventuelle andre behov dukker, deriblant vanlig førerkort. Da tar vi kontakt med Wright for å inkludere dette i avtalen. Det vil bli gitt en rabatt (kan avvike fra 10%) og klubben vil få en kick-back. Send mail til Bjørn Fagerli påbjoern.fagerli@gmail.com, så avklarer vi hver enkelt sitt behov med Wright før man registrerer seg for å sikre at man får en rabatt. Rabatten vil kunne variere noe i forhold til hva man bestiller.Stevnedatoer!

Postet av Dikemark Rideklubb den 1. Mai 2019

Det er planlagt stevner følgende datoer:


Lørdag 11. mai klubbstevne i dressur

Torsdag 30. mai klubbstevne sprang

Lørdag 8. juni klubbstevne dressur


Kom og bli med!
Gratulerer Elise og Nea!

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Apr 2019

Dikemark rideklubb gratulerer Elise Nøstvik og Nea Moltzau Schrøder så mye med en flott 2 plass i vintercupen! 
Agenda årsmøte

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Mar 2019

Årsmøte i Dikemark Rideklubb
Årsmøtet avholdes i kafeteriaen søndag 24. mars kl. 14:00

Vi må oppgradere klubbens Lover(vedtekter) fordi idrettsforbundet har vedtatt nye lover. Det er kun små endringer. Forslag til ny Lov er vedlagt.

Lov for Dikemark Ridderklubb (1).pdf

Dagsorden er som følger:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
11. Velge kontrollkomité

Dagsorden er i henhold til NIFs regleLevert av IdrettenOnline