Bruk av ridehuset og utebanen


Reglene er til hjelp for å ri trygt, ha det hyggelig sammen og holde anlegget i god stand. Vi ber alle om å gjøre sitt beste for at alle skal trives og utvikle seg som ryttere. Vi er mange som bruker anlegget og som har ulike behov, så vi ber alle om å være imøtekommende og hensynsfulle og gi beskjed i god tid. 

Ridebanene kan brukes av rideskoleryttere og oppstallører. Klubbmedlemmer og andre som ikke står på anlegget, ikke-medlemmer og eksterne trenere kan mot betaling bruke ridebanene etter avtale med daglig leder.

Rideskolen har prioritet i ridehuset

Rideskolen har førsteprioritet på ridehuset i perioden som er forbeholdt rideskoleundervisning samt ved oppståtte forsinkelser i timeplanen, ved harving, slipp av hester og liknende. Rideskolens timeplan og bruk av ridehuset ligger her LINK. Hvis rideskolen ser endringer i daglig rutine som medfører at ridehuset er ledig i en periode (teoritimer eller lign) må dette informeres om så tidlig som mulig slik at andre får anledning til å bruke ridehuset.

Reservasjon og bruk av ridebaner

All reservasjon av ridebaner ut over rideskolens vanlige bruk som innebærer at andre ikke kan ri (f.eks. sprangtimer) må publiseres i elektronisk liste senest to dager før. Dette gjelder også for alle typer privattimer på skolehest eller privathest.

Bruk av ridebaner i helgene: Rideskoleelevene som er forryttere i helgene bruker ridehuset og utebanen mellom kl. 10-13 (kjernetid). Voksne forryttere kan etter avtale med daglig leder ri frem til kl. 16. Også privatoppstallører kan ri i forrytternes kjernetid, men skolehestene skal tas hensyn til da de ikke er like erfarne i å ri på egen hånd (ikke like vant med å se opp og frem, kan føle ubehag ved mer erfarne rytteres ridning med mye tempo, etc.). 

Longering er kun tillatt hvis det er 3 eller færre som rir. Har du en hest som er spretten eller sprek i longen, må du vente for ikke å forstyrre de som allerede er på banen.  Er longering startet, må evt. nye ryttere (som da blir 4. rytter eller flere) vente til den som longerer er ferdig. Forventet longeringstid er 20 min. Longering i ridehuset i timen umiddelbart etter rideskolens slutt i vinterhalvåret, med mindre det er få som skal ri, er ikke ønskelig. 

Rutineaktivitet i ridehuset:

 • Automatisk vanning av ridehuset foregår fra kl 0600-0700.
 • Harving av ridehuset foregår på hverdager ca. mellom kl. 0900-0930
 • Skolehester slippes i ridehuset på mandager fra ca. kl. 1100-1300
 • Ved bruk av ridehuset på morgenen før kl 0800 må lyssensor aktiveres. Det en bryter på oppstallørenes utstyrsrom for å overstyre sensoren. 

Baneregler ved ridning

 • Det er obligatorisk for alle ryttere uansett alder å bruke hjelm. Bevisst unnlatelse av dette kan føre til bortvisning. 
 • Sko/støvler bør gå over ankelen og ha liten hæl. Det anbefales å bruke ridesko og ridestøvler som sitter tett på foten og støtter korrekt.
 • Stopp ved porten og si ifra høyt og tydelig når du skal inn i ridehuset, vent på svar. 
 • Av og påstigning skjer i midten av ridebanene med hestens hode mot stallen.
 • Si ifra høyt og tydelig når du skal stoppe ved sporet for å ta av dekken/jakke og lignende.   Ikke bli stående ved vantet/gjerdet for å prate med noen på utsiden. 
 • Venstre hånd (hånden som vender inn midt midten) har sporet. Ved oppvarming i skritt holder man seg godt innenfor sporet. Ikke ri flere i bredden, da dette kan være sjenerende for andre som rir. Alle må ta hensyn til hverandre.   
 • Ørepropper er ikke tillatt når man rir. Mobilbruk under ridning og lonsjering frarådes. Begrens mobilbruk til kun det mest nødvendige og stopp da ridningen eller lonsjeringen. 
 • Ikke ri ned hestemøkk. Alle som står på sidelinjen, hjelper til med å plukke møkk for alle slik at vi holder bunnen så ren som mulig. Det er ikke lov å forlate ridebanene uten å ha sikret at det ikke ligger igjen møkk fra noen av hestene. 
 • Forlat ridebanen med å gi beskjed at du går ut og sørg for at det er ryddig etter deg.
 • Hindermateriell kan ikke brukes utenfor organisert trening. Privatoppstallører kan bruke bommer og kavaletter på bakken alene eller under instruksjon, men ikke i kjernetiden til forrytterne (10-13 i helgene). Bruk varsles to dager på forhånd i den elektroniske kalenderen. Hvis det ikke er varslet, må materiellet tas bort dersom andre ønsker å bruke banen. Hvis flere ønsker å bruke bommer samme dag, oppfordrer vi til samarbeid, slik at vi kan samle slik bruk til korte tidsrom. 
 • Trillebåren tømmes før det renner over. Dette er alle sitt ansvar.  
 • Vi viser hensyn til de som rir for undervisning. 
 • På grunn av sikkerheten har ingen lov til å ri, leie eller longere hvis det ikke er en person 16+ til stede.
 • Rideskolehester skal ikke longeres uten avtale med Hilde eller Tone. 
 • Publikum må forholde seg rolig for ikke å skremme hestene.
 • Reglene er til hjelp for å ri trygt, ha det hyggelig sammen og holde anlegget i god stand. Vi ber alle om å gjøre sitt beste for at alle skal trives og utvikle seg som ryttere. Vi er mange som bruker anlegget og som har ulike behov, så vi ber alle om å være imøtekommende og hensynsfulle og gi beskjed i god tid. 

  Ridebanene kan brukes av rideskoleryttere og oppstallører. Klubbmedlemmer og andre som ikke står på anlegget, ikke-medlemmer og eksterne trenere kan mot betaling bruke ridebanene etter avtale med daglig leder.

  Rideskolen har prioritet i ridehuset

  Rideskolen har førsteprioritet på ridehuset i perioden som er forbeholdt rideskoleundervisning samt ved oppståtte forsinkelser i timeplanen, ved harving, slipp av hester og liknende. Rideskolens timeplan og bruk av ridehuset ligger her LINK. Hvis rideskolen ser endringer i daglig rutine som medfører at ridehuset er ledig i en periode (teoritimer eller lign) må dette informeres om så tidlig som mulig slik at andre får anledning til å bruke ridehuset.

  Reservasjon og bruk av ridebaner

  All reservasjon av ridebaner ut over rideskolens vanlige bruk som innebærer at andre ikke kan ri (f.eks. sprangtimer) må publiseres på Facebook gruppen ‘Dike Backup’ senest to dager før. Dette gjelder også for alle typer privattimer på skolehest eller privathest.

  Bruk av ridebaner i helgene: Rideskoleelevene som er forryttere i helgene bruker ridehuset og utebanen mellom kl. 10-13 (kjernetid). Voksne forryttere kan etter avtale med daglig leder ri frem til kl. 16. Også privatoppstallører kan ri i forrytternes kjernetid, men skolehestene skal tas hensyn til da de ikke er like erfarne i å ri på egen hånd (ikke like vant med å se opp og frem, kan føle ubehag ved mer erfarne rytteres ridning med mye tempo, etc.). 

  Longering er kun tillatt hvis det er 3 eller færre som rir. Det er ikke lov å longere samtidig med at det er privattimer i ridehallen. Har du en hest som er spretten eller sprek i longen, må du vente for ikke å forstyrre de som allerede er på banen.  Er longering startet, må evt. nye ryttere (som da blir 4. rytter eller flere) vente til den som longerer er ferdig. Forventet longeringstid er 20 min. Longering i ridehuset i timen umiddelbart etter rideskolens slutt i vinterhalvåret, med mindre det er få som skal ri, er ikke ønskelig. 

  Rutineaktivitet i ridehuset:

  • Automatisk vanning av ridehuset foregår fra kl 0600-0700.
  • Harving av ridehuset foregår på hverdager ca. mellom kl. 0900-0930
  • Skolehester slippes i ridehuset på mandager fra ca. kl. 1100-1300
  • Ved bruk av ridehuset på morgenen før kl 0800 må lyssensor aktiveres. Det en bryter på oppstallørenes utstyrsrom for å overstyre sensoren. 


  Baneregler ved ridning

  • Det er obligatorisk for alle ryttere uansett alder å bruke hjelm. Bevisst unnlatelse av dette vil føre til bortvisning. 
  • Sko/støvler bør gå over ankelen og ha liten hæl. Det anbefales å bruke ridesko og ridestøvler som sitter tett på foten og støtter korrekt.
  • Stopp ved porten og si ifra høyt og tydelig når du skal inn i ridehuset, vent på svar. 
  • Av og påstigning skjer i midten av ridebanene med hestens hode mot stallen.
  • Si ifra høyt og tydelig når du skal stoppe ved sporet for å ta av dekken/jakke og lignende.  Ikke bli stående ved vantet/gjerdet for å prate med noen på utsiden. 
  • Venstre hånd (hånden som vender inn midt midten) har sporet. Ved oppvarming i skritt holder man seg godt innenfor sporet. Ikke ri flere i bredden, da dette kan være sjenerende for andre som rir. Alle må ta hensyn til hverandre.   
  • Ørepropper er ikke tillatt når man rir, annet enn i forbindelse med undervisning. Mobilbruk under ridning og lonsjering frarådes. Begrens mobilbruk til kun det mest nødvendige og stopp da ridningen eller lonsjeringen. 
  • Ikke ri ned hestemøkk. Alle som står på sidelinjen, hjelper til med å plukke møkk for alle slik at vi holder bunnen så ren som mulig. Det er ikke lov å forlate ridebanene uten å ha sikret at det ikke ligger igjen møkk fra noen av hestene. 
  • Forlat ridebanen med å gi beskjed at du går ut og sørg for at det er ryddig etter deg.
  • Hindermateriell kan ikke brukes utenfor organisert trening. Privatoppstallører kan bruke bommer og kavaletter på bakken alene eller under instruksjon, men ikke i kjernetiden til forrytterne (10-13 i helgene). Bruk varsles to dager på forhånd på Facebook gruppen ‘Dike Backup'. Hvis det ikke er varslet, må materiellet tas bort dersom andre ønsker å bruke banen. Hvis flere ønsker å bruke bommer samme dag, oppfordrer vi til samarbeid, slik at vi kan samle bruken til korte tidsrom. 
  • Trillebåren tømmes før det renner over. Dette er alle sitt ansvar.  
  • Vi viser hensyn til de som rir for undervisning. 
  • På grunn av sikkerheten har ingen lov til å ri, leie eller longere hvis det ikke er en person 16+ til stede.
  • Rideskolehester skal ikke longeres uten avtale med Hilde eller Tone. 
  • Publikum må forholde seg rolig for ikke å skremme hestene.


  Regler i forbindelse med privat undervisning

  • Det er kun lov å ha 1 privattime om gangen i ridehuset 
  • Privattimer må varsles minimum 2 dager i forkant på Facebook gruppen ‘Dike Backup’. I juleferien og i påskeferien skal i tillegg eget regneark fylles ut (se eget punkt ‘Bruk av ridehus i jule- og påskeferien).
  • Ved bruk av volte i undervisningen, bør storvoltene ved A og C fortrinnsvis brukes når det er andre ryttere i hallen.
  • Hvis det er andre ryttere i ridehuset samtidig med pågående privatundervisningstime, oppfordres det til at instruktør og rytteren som undervises bruker ørepropper.


  Bruk av ridehus i jule- og påskeferien

  • Alle privattimer må i forkant varsles minimum 2 dager i forkant på Facebook gruppen ‘Dike Backup’ samt bookes i et regneark som blir lagt ut 4 uker før juleferien og påskeferien begynner. Hvor mulig, ønskes også lonsjering og bli satt opp i regnearket så tidlig som mulig. Det er regnearket som er førende, dvs at det er de som har lagt ut først på regnearket som får prioritet. Regnearket er til for å gi god oversikt for alle om når det er privattimer i ridehallen og når det skal lonsjeres. 
  • Det er ikke lov å ha undervisning og lonsjering samtidig i ridehallen
  • Det kan ikke lonsjeres mer enn 1 hest om gangen
  • Det kan ikke gjennomføres mer enn 1 privattime om gangen (kan ha flere ekvipasjer på samme privattime).