"Sits og stil" er et aktivitets- og utdanningstilbud som bidrar til at rytteren utvikler rideferdighetene sine. Dette skal gjøres ved å fokusere på rytterens sits fra starten av og frem til rideferdigheten er så godt utviklet at korrekt balanse, rytme og oppstilling er helt naturlig i alle gangarter og under alle forhold.

I "Sits og stil" skal man beherske tre forskjellige typer sits: loddrett sits, topunktssits og trepunktssits.

Det er utarbeidet egne bedømningsskjema for hver klasse. Rytterne blir bedømt med poeng på en skala fra 1 til 6:

6 poeng = Særdeles bra 5 poeng = Meget bra 4 poeng = Bra 3 poeng = Ganske bra 2 poeng = Godkjent 1 poeng = Ikke tilfredsstillende 0 poeng = Ikke utført

De ulike klassene er delt i tre forskjellige grader. For å kunne gå videre til til neste klasse, må rytteren ha oppnådd Grad 1 i forrige klasse. Slik er poengfordelingen pr. grad i hver klasse:

Klasse A Grad 1: 44-66 poeng Grad 2: 22-43 poeng Grad 3: 0-21 poeng Klasse B/C Grad 1: 56-84 poeng Grad 2: 25-55 poeng Grad 3: 0-24 poeng

Alle deltakere får diplom og sløyfe.