Bli kjent med hestene på Dikemark ❤

Postet av Dikemark Rideklubb den 29. Jan 2024

Har du en yndlingshest på rideskolen?

Ta en titt på siden om hestene for å lese mer om akkurat din favoritt da vel :)

Se her: Rideskolehestene (dikemarkrideklubb.no)


Takk til Sparebankstiftelsen DNB!

Postet av Dikemark Rideklubb den 16. Jan 2024

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for den tildelte støtten til LED belysning på anlegget som har vært avgjørende for at Dikemark Rideklubb nå har nådd et vesentlig ENØK-mål med LED-belysning på hele anlegget, både innendørs og utendørs.

2023 var året da Dikemark Rideklubb kunne gi bygget vi eier et vesentlig ENØK-løft, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I 2023 var det for idretten satt fokus på oppgradering til LED-belysning på utendørs belysning for eksisterende idrettsanlegg, bl.a. gjennom en søknadsordning i regi Viken Idrettskrets.

Dikemark Rideklubb hadde allerede investert i utendørs LED-belysning for vår utendørs ridebane, og behovet for oppgradering til LED var primært innendørs da det kun var deler av bygget som allerede hadde fått LED-armaturer. Da Viken Idrettskrets sin ordning ikke favnet vårt behov valgte Dikemark Rideklubb å sende søknad om støtte til ny LED-belysning direkte til Sparebankstiftelsen DNB. Søknaden ble sendt innen 1. april. 

27. juni 2023 kom svaret;  Dikemark Rideklubb ble på bakgrunn av søknad tildelt hele søknadsbeløpet på kr. 226.000,- som var basert på et kostnadsoverslag etter befaring med elektroentreprenør Asker Elektriske AS. Dette ga klubben vår en fantastisk mulighet til å realisere et viktig prosjekt for lavere strømforbruk og en bedre belysning tilpasset bruken av de ulike arealene. Detaljprosjekteringen med bestykning og valg av armaturer, spesiell tilpasning med dimming og bevegelsesfølere i enkelte rom resulterte dog i noe økte kostnader. Totalkostnaden endte på ca. kr. 300.000,- og klubben dekket selv tilleggskostnadene ved bruk av egne midler.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for den tildelte støtten!

Ønsker også å takke Asker Elektriske AS for et særdeles vel utført arbeid! 
🐴 Inviterer til inne-dugnad !🐴

Postet av Dikemark Rideklubb den 15. Jan 2024

Velkommen til dugnad på lagerrommet og bruktbutikken over stallen søndag 21. jan kl 1300-1500.
Vi skal rydde masse, organisere, sortere, vaske og kaste. Fint skal det bli! 
Håper mange har lyst å være med!