Dikemark rideklubb har plass til privathester som eies av klubbens medlemmer. Det er vanlig at nye oppstallører kommer direkte fra rideskolen eller er tidligere oppstallører som kommer tilbake. Vi har ikke et køsystem, men alle interesserte vil bli vurdert når det blir ledig plass. 

Prioriteringskriterier og rutiner for tildeling av boksplass:

 • For å bli tildelt boksplass er det et krav at man er medlem av Dikemark Rideklubb når man søker. Jo lengre tid man har vært medlem, jo bedre.
 • Boksplass prioriteres til rideskolens elever og jo lengre fartstid i rideskolen, jo bedre.
 • Søkere (rytter/familie) som aktivt har deltatt i klubbens dugnadsarbeid blir prioritert. Jo mer aktiv, jo bedre.
 • Tidligere privatoppstallører som av ulike årsaker etter opphold borte fra stallen ønsker plass igjen, vil bli prioritert. Jo kortere tid man har vært borte, jo bedre.
 • De som ønsker boks, kan sette seg opp på en interessentliste hos daglig leder. De som står på interessentlisten når en boks blir ledig vil bli forespurt om de ønsker å bli vurdert for den ledige boksen eller ikke. Det vil bli gitt kort betenkningstid.
 • Daglig leder lager innstilling til Styret om tildeling av boks. 

Priser per 1. juni 2021 (alle priser unntatt boksleie får momspåslag i tillegg til prisene som oppgis nedenfor): 

Boksleie kr. 2.730,- pr mnd.

For (ekskl. Spillers) og flis: kr. 2.461,60,-  eller

For (inkl. Spillers) og flis:

 • mindre enn 2 liter pr dag: kr. 2.626,40,-
 • 2 til og med 3 liter pr dag: kr. 2.873,60,-
 • mer enn 3 liter til og med 4 liter pr dag: kr. 3.120,80,-
 • mer enn 4 liter til og med 5 liter pr dag: kr. 3.285, 60,-
 • mer enn 5 liter: kr. 3.450,40,-

Tillegg:

Høy over 8 kg: kr. 248,-  

Utslipp kr. 247,20,-

Utslipp/inntak kr. 412,-

Tilgang skrittemaskin 214,40,-

Sette hest ut i skrittemaskin, per gang, 41,60.

Bruk av ridehus, utebane og vaskemaskin er inkludert i prisen. Alle privatoppstallører har eget stort skap, plass til ett stevneskap, samt parkeringsplass til én hestehenger ved stallen.