TIMELISTE FOR DIKEMARK RIDESKOLE 2023-2024

Dag

Rideskolen/tid

Nivå

Instruktør

 Mandag

Kl. 15.30-16.15

Kl. 16.15-17.00

Kl. 17.00-17.45

Kl. 17.45-18.45

Kl. 18.45-19.30

Kl. 19.30-20.15

Lett øvet III

Ridd tidligere

Nybegynner

Sprang I og II

Lett øvet II

Øvet

Tone

Tone

Merethe

Hilde

Hilde

Hilde

 

Tirsdag

Kl. 15.30-16.15

Kl. 16.15-17.00

Kl. 17.00-17.30

Kl. 17.30-18.00

Kl. 18.00-18.45

Kl. 18.45-19.30

Kl. 19.30-20.15

Lett øvet II

Nybegynner

Knøtt

Knøtt

Ridd tidligere

Lett øvet I

Lett øvet III

Hilde

Merethe

Merethe

Merethe

Merethe

Tone

Tone

 

Onsdag

Kl. 10.00-10.45

Kl. 15.30-16.15

Kl. 16.15-17.00

Kl. 17.00-17.45

Kl. 17.45-18.45

Kl. 18.45-19.30

Husmortime

Lett øvet II

Lett øvet I

Nybegynner

Sprang V og VI

Lett øvet III

Tone

Tone

Tone

Merethe

Hilde

Hilde

 

Torsdag

Kl. 15.30-16.15

Kl. 16.15-17.00

Kl. 17.00-17.45

Kl. 17.00-17.45

Kl. 17.45-18.30

Kl. 18.30-19.15

Lett øvet I

Ridd tidligere

Lett øvet II

Utvidet knøtt

Nybegynner

Øvet

Hilde

Tone

Tone

Ingrid

Tone

Tone

 

Fredag

Kl. 15.30-16.15

Kl. 16.15-17.00

Kl. 17.00-17.45

Kl. 17.45-18.30

Kl. 18.30-19.30

Nybegynner

Lett øvet III

Lett øvet I

Ridd tidligere

Sprang III og IV

Tone

Hilde

Hilde

Merethe

Hilde