Medlemsvilkår og vilkår for påmelding i rideskolen 

Dikemark rideklubb er en ideell forening tilknyttet Norges Rytterforbund. Alle inntekter fra rideskolen, arrangementer, oppstalling av privathester og annet går til klubben.


Generelle vilkår for medlemskap og påmelding til rideskolen:

* Medlemskap i Dikemark rideklubb er obligatorisk for de som benytter anlegget eller har fast ridetime hos oss.  Kontingent betales pr. kalenderår, se nærmere informasjon nedenfor om betaling av kontingent. Medlemskap i rideklubben må sies opp uavhengig av oppsigelse av ridetimer. 

* Alle medlemmer må være innstilt på å delta på dugnader som fremmer klubbens interesser. Dette inkluderer å hjelpe til under arrangementer, dugnader for å vedlikeholde anlegget, salg av doruller eller lignende.

* Alle medlemmer aksepterer ved innmelding i rideskolen og/eller rideklubben, at det kan tas situasjonsbilder som brukes på klubbens nettside og i sosiale medier. Dersom dette ikke er ønskelig er det mulig å gi beskjed til daglig leder om dette skriftlig, slik at man kan unngå dette. 

* Faktura for ridetimer sendes på e-post/autogiro. Alle timer skal betales uansett om du møter opp eller ikke. Det faktureres for ca. 2 måneder om gangen. Ubetalte faktura vil bli oversendt inkasso. Tapte ridetimer refunderes ved levering av sykmelding, maks 14 dager etter uhell. 

* Elever har ikke rett til å ta igjen ridetimer ved annet fravær. Rideskolen vil likevel tilrettelegge for muligheter til å ta igjen timer hvor eleven har meldt fravær på e-post til klubben senest klokka 10 samme dag. Tilbud om å ta igjen timer er avhengig av at det blir ledige timer på passende nivå og innenfor den kapasiteten rideskolen har til enhver tid. Timer hvor det ikke meldes om fravær innen klokka 10 samme dag, vil krysses ut.

* Når du melder deg på en ridetime, har du denne hele rideskoleåret, med mindre du sier den opp. Det er én måneds oppsigelse på ridetimen fra den første i neste måned. Det er ikke anledning til å ta igjen timer etter oppsigelsestiden. 

* Du må være fylt 8 år eller eldre på ordinær ridetime. 3-7 år på knøttetimer.

* Du må bruke godkjent ridehjelm og støvler med hel på minimum 15 mm.

* Rideskolen følger normalt skoleruta for barneskolen i Asker kommune når det gjelder fri i jul, påske og sommerferie. Det er ikke rideskole på offentlige fridager. Det er rideskole i høst- og vinterferie.

* Alle klubbens aktive, betalende medlemmer er ulykkesforsikret gjennom IF Forsikring t.o.m. utgangen av det året de fyller 12 år. Vi anbefaler at de som faller utenom denne gruppen tegner egen ulykkesforsikring. 

* Priser på ridetimer og annen aktivitet finnes her.


Nærmere om betaling av medlemskontingent

Medlemskapskontingenten skal betales via Min Idrett i henhold til Norges Idrettsforbund sine krav. Du vil få tilsendt brukernavn og passord til Min Idrett, når vi registrerer deg i vårt medlemssystem. Dere som er medlem fra før har dette. Dere kan også få brukernavn og passord tilsendt ved å be om dette på Min Idrett.

I Min Idrett vil du kunne administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjon som er registrert på deg og oppdatere registrert informasjon (e-post, tlf osv). 

Faktura på medlemsavgift vil også ligge på din side i Min Idrett. Du vil bli varslet pr e-post når faktura sendes ut. Det er derfor meget VIKTIG at alle medlemmer er registrert med riktig e-post adresse. Barn bør registreres med en foresatt sin e-post. Det er den e-post adressen som dere har gitt oss som blir registrert.

NB! Vennligst sjekk at du er registrert med riktig e-post, fødselsdato og navn etc på minidrett.nif.no. Det er enkelt for deg å gjøre endringer. Dette da medlemmer som er registrert i andre klubber i noen tilfeller kan få gammel kontaktinformasjon registrert på seg. Det kan også forekomme feil fra vår side.

NB! Hvis kun barnet meldes inn, vil ikke foresatte kunne stemme ved årsmøtet. Vi oppfordrer derfor aktive medlemmer til å tegne familiemedlemsskap.