Ryttere som konkurrerer i sprang, deltar i ukentlige sprangtreninger på klubbens anlegg. Sprangtrenere velges av kontraktseierne på årlig møte, og de inngår kontrakt med klubbens styre. Hilde Moufflet er for tiden sprangtrener ved anlegget. 

Det er mulig for ryttere som står ved andre staller å delta i sprangtreninger etter avtale med daglig leder. Det skal da betales baneleie på kroner 50 for klubbmedlemmer og 100 for andre. 

Ryttere velger selv trenere i dressur og annen banetrening, men disse må inngå avtale med klubben for å kunne tilby trening på anlegget. For tiden har Andrea Sundal og Anne Katrine Øystese avtale med klubben, og det er mulig for andre å få avtaler etter ønske fra oppstallører. Alle trenere må legge fram politiattest.