HISTORISK SAMMENDRAG 

Den spede begynnelse 

Samarbeidsutvalget ved Dikemark Sykehus nedsatte i 1970 en fritidskomite som skulle se på muligheter for aktiviteter for pasienter, ansatte og deres familier, samt andre unge i området forøvrig. Komiteen fremkom med en imponerende rekke aktiviteter som ridning, motorcross, foto, sjakk, fiske, seiling, dans og musikk. Dikemark Fritidsklubb ble dermed et faktum fra 3. september samme år. Det var voksne ledere for aktivitetene, som gjorde en kjempeinnsats innen de ulike grupper i klubben.

Første styre 

Dikemark Fritidsklubbs første styre sprang ut fra personalet på sykehuset. Jarle Wiken var klubbens første formann, og i styret hadde han med seg Solveig Windelstad, Hans Zetterqvist, Robert Erichson og Laila Norli. Disse ildsjelene og flere, la ned et imponerende arbeid de første årene, også for utviklingen av rideaktiviteten.

De første hestene 

Rideklubben disponerte i begynnelsen 2 hester fra gårdsbruket på Dikemark, og kjøpte selv en fullblodshest på avbetaling. På disse hestene ble unge håpefulle leid rundt på tennisbanen på Dikemark, før klubben fikk sin egen ridebane (20 x 60 m) ved 3. avdeling på Dikemark innviet 1. oktober 1972. Ridetimeprisen var da 1 krone! Klubben hadde naturlig nok helt fra starten et nært samarbeid med Dikemark Sykehus. På formiddagene ble det arrangert terapiridning for pasienter ved sykehuset, og i helgene var det mulig å leie klubbens hester. Det kostet kr. 5,- for voksne og kr. 3,- for barn!

New Forest ponnien Lotte 

Klubben vokste med stadig nye medlemmer. Det ble behov for flere hester, og New Forest ponnien Lotte og to av hennes avkom ble innkjøpt. For øvrig er det Lotte som er tegnet inn på klubbens tidligere logo, tegnet av Anne Maria Hondstad. Klubben ble medlem av Norsk New Forest Forening, og arrangerte gjennom 1970-årene flere store ponnistevner. Dessuten deltok klubbens egne ponniryttere på stevner flere steder på østlandet.

Legenden Holger Stenberg 

På midten av 1970-tallet ble Holger Stenberg ansatt som daglig leder av Dikemark Ride- og Fritidsklubb og hovedinstruktør ved rideskolen. Her ble han helt til han gikk av med pensjon i en alder av 80 år i 1999. Gjennom sitt daglige virke i 25 år har Holger Stenberg satt sitt preg på klubben og rideskolen. 

Den første ridehallen 

Av alle aktivitetene i Dikemark Fritidsklubb var det bare ridegruppen som overlevde. I 1978 skiftet klubben derfor navn til Dikemark Ride- og Fritidsklubb (DIKE). Klubbhuset "Grisehuset" og stallen lå vegg i vegg, der barnehagen ligger idag. Hestene ble flyttet hit fra gårdsbruket på Dikemark, og dette året ble også klubbens første ridehall på Lialøkka bygget. Etter dagens standard var denne hallen av plastduk nokså primitiv, uten isolasjon og med store problemer om vinteren med snøras og kulde! Men vi var stolte likevel over at vi kunne ri innomhus! Det sier seg selv at denne plasthallen kunne ikke vare evig. Duken revnet og forbedringer var ytterst nødvendig. Betydelige bevilgninger måtte til for å isolere ridehallen, skifte ut den ødelagte duken med nytt, isolert stalltak og isolerte gavlvegger. Arbeidet ble gjort i løpet av 1982/83 og i juni 1983 ble det arrangert et offisielt innvielsesshow for den ombygde ridehallen med daværende ordfører i Asker, Eyvind Wang, i spissen.

Rideskolen 25 år 

Slik gikk årene fortsatt med Stenberg som daglig leder av rideskolen. Høsten 1995 var rideskolen 25 år, noe vi feiret med oppvisningsstevne, hvor skolens hester og elever var i sving og gledet et feststemt publikum. Om kvelden var det festmiddag og mimrefest med innbudte gjester.

Truende skyer 

Omtrent samtidig dukket det opp mørke skyer for Dikemark Ride- og Fritidsklubb. Det ble planlagt å bygge et kjøpesenter på stedet der klubbens stall og klubbhus lå. Videre var kommunen i ferd med planlegging av barneskole og barnehage, som også berørte våre områder. En hardt arbeidende byggekomite gikk i gang med planer for å bygge ny stall i tilknytning til den gamle ridehallen. Løsningen ble å rive hallen og bygge nytt anlegg med stall og ridehall i ett, slik vi kjenner det i dag.

Nytt anlegg 

Etter noen problematiske måneder under byggeperioden, som verken var behagelige for hester, instruktører, andre ansatte eller ryttere, ble det nye anlegget ble tatt i bruk høsten 2000. Unødvendig å si at alle med tilknytning til klubben har hatt stor glede av dette anlegget!

Styre og stell 

Det sier seg selv at mange, mange engasjerte medlemmer gjennom disse 40 årene har lagt ned mye arbeid og fritid i styre og stell. Daglige ledere av Dikemark Ride- og Fritidsklubb har også kommet og gått. Ingen nevnt, ingen glemt! 

Ledelse og instruksjon 

Hilde Moufflet er i dag daglig leder og hovedinstruktør. Hun kom til oss i 2005, og er godt kjent med klubben, medlemmene og hestene. Vi gleder oss over Hildes kompetanse og engasjement, og er glade for å ha henne med oss videre.

Hester og medlemmer 

 Vi har i dag 18 små og store skolehester på stallen. Videre er det stallplass til 19 privat oppstallerte hester.  


Nytt navn 

 På årsmøtet d. 16. mars 2013 ble det bestemt at klubben skulle endre navn til Dikemark Rideklubb. En spesiell dag i klubbens historie!