PRISER RIDESKOLEN

Medlemskap i klubben er obligatorisk for alle elever med fast time og alle andre som trener fast på anlegget. Vi har kun et begrenset tilbud om prøvetimer i rideskolen for ikke-medlemmer. Faktura sendes på mail. Se mer informasjon om betaling av kontingent under Dikemark rideklubb/Medlemsvilkår og vilkår for ridetimer. Når du melder deg på en ridetime har du denne til du sier den opp. Det er én måneds oppsigelse på ridetimen fra den første i neste måned. Det er ikke anledning til å ta igjen timer etter oppsigelsestiden.


KONTINGENT DIKEMARK RIDEKLUBB

Per år:
Junior kr. 450.- til fylte 17 år
Senior kr. 550,- fra fylte 17 år
Familie kr. 750,-

Medlemsavgiften økte med 100 kr pr gruppe fom 1. januar 2021


TRENINGSAVGIFTER I RIDESKOLEN FOR MEDLEMMER fra 1. august 2023

Faste ukentlige timer:

  • Dressurtime  kr. 310 .-
  • Knøttetime    kr. 250.-
  • Sprangtime   kr. 350.-

Andre priser:

  • Privattimer i dressur kr. 580,- + kr.170,- i hesteleie. Privattimer gis etter kapasitet. 
  • Rideskolehest på for i helgene pr. dag: kr. 170,-


TRENINGSAVGIFTER FOR IKKE-MEDLEMMER 

Prøvetimer i dressur er tilgjengelig som enkeltstående timer dersom det er ledig plass på en av våre ordinære ridetimer: 

  • Dressurtime kr. 420,-
  • Knøtteridning kr. 300,- (30 min.)


Prøvetimer i sprang er ikke tilgjengelig som enkelttimer eller privattimer. 

Baneleie for privathester som ikke står oppstallet på klubbens anlegg og som rir på klubbens kurs/timer for privathester: kr. 100,-.    De som trener fast må melde seg inn i klubben.