Dressurtimene er inndelt i: 

- Nybegynner

- Ridd tidligere, ridd 1 års tid

- Lett øvet 1, ridd 2 års tid

- Lett øvet 2, ridd 4 års tid

- Lett øvet 3, rir hesten til tøylen

- Øvet, voksne og ungdom som har ridd mye