Dressurtimene er inndelt i følgende nivåer: 

- Nybegynner

- Ridd tidligere (ridd 1 års tid)

- Lett øvet 1 (ridd 2 års tid)

- Lett øvet 2 (ridd 4 års tid)

- Lett øvet 3 (rir hesten til tøylen)

- Øvet (voksne og ungdom som har ridd mye)