FÒRRYTTER på DIKEMARK RIDESKOLE


Formål med denne bestemmelsen: Maksimere glede og minimere risiko for skade på hest og rytter.


Fòrrytter avtale: Avtale inngås for et halvår av gangen, og innebærer ansvar for sin fòrhest i helger, juleferie, påskeferie og andre fridager og røde dager som følger skoleåret.  I høst- og vinterferie går rideskolen som normalt, uten behov for fòrrytter i ukedagene. Det er ønskelig at en har hesten på fòr enten hver helg eller annenhver helg, men andre avtaler kan inngås der det er hensiktsmessig.  Om en er forhindret fra å passe hesten en dag eller helg, er en selv ansvarlig for å bytte eller finne noen som kan ivareta oppgavene.  Ved akutt sykdom kan stallmedarbeidere overta stell, men det er en fordel om en også da kan finne noen som kan stelle og ri, slik at hesten blir pusset og får beveget seg. Det er lov å bestille privat ridetime fra en av rideskolens instruktører. En sjelden gang kan en bli forespurt om å låne bort sin hest til privattime, det er det lov å si nei til. Foreldre skal ikke gi egne privattimer.

I forbindelse med klubbstevner vil man normalt ikke ha hesten på fòr, eller betale for det, de dagene det gjelder.  Dersom en selv skal delta på stevne, vil en bli prioritert til å delta på sin fòrhest, samtidig som hesten kan delta med flere ryttere. En vil da dele på arbeidsoppgavene. 


Riding i ferieperioder:

I jule- og påskeferien har fôrryttere ansvar for hesten over en lengre periode. Det kan være lurt å planlegge når man vil ri dressur og når man vil ri på tur, og ta hensyn til føret, og været som er meldt.

 

Hvordan bli forrytter: Du må være fast elev på ridetime i rideskolen (enkeltvis unntak for helgeansatte). Send mail til info@dikemarkrideskole.no  kontakt Hilde eller Tone. Hver rytter må vurderes i forhold til ferdigheter og hvilke hest som kan passe til hvilken rytter.

Be om å bli med i Dikemark rideklubb facebookgruppe for medlemmer, DikeBackup facebookgruppe og msn gruppa «Forrytter».


Pris: Oppdatert pris ligger her Priser (dikemarkrideklubb.no)

 

Fòrrytters ferdigheter: I utgangspunktet må en fòrrytter være på nivå Lett øvet 2 eller en sterk Lett øvet 1, og må beherske hesten i alle gangarter. I tillegg må en kunne stelle og sale opp hesten selv. Yngre eller mindre erfarne ryttere kan ha hest på fòr under oppsyn og veiledning av en voksen/ forelder e.l.  De som har grønt kort eller fra tidligere rideknapp grad 5 kan ri på tur. De som har rideknapp grad 3 eller 4 kan ri på tur med en som har grønt kort/ rideknapp 5 eller med en voksen til fots, dvs trenger ikke leier. De som ikke har rideknapp grad 3 eller høyere, kan ri på tur, men i følge med en voksen som har hesten i leietau (og delta). 

 

Fòrrytters oppgaver:

- Møkke boksen for urinvåt, mørk flis og møkk, som tømmes i kontainer ute. Bevar mest mulig brukbar flis. All flis skal snus og legges passe jevnt, men det er mindre behov for flis langs vegger og i hjørner. Hestene drar ut flis selv, og de prøver å dekke over urin/avføring med flis fra midten. Det skal ikke legges flis langs døren. Fyll på ren flis etter behov. Kost i midtgangen, særlig foran egen boks. 

- Møkke ute/paddock og fjerne av høy som ikke er spist. Hold det rent/ pent også på utsiden av paddocken. Vaske vannbøtten om nødvendig. Må være ferdig til kl 12.00, da settes privathestene ut i paddockene.

- Vaske fòr-krybben og vanndispenser i boksen. Vaske vannbøtten til de hestene som har det, og fylle på rent vann.

- Pusse hesten grundig, også màn og hale, og rense hovene. Visitere hesten, dvs kjenne med hendene over hele hesten etter sår, hevelser eller andre uregelmessigheter. Visitering gjøres ofte praktisk samtidig som en strigler og renser hovene. Ved funn eller usikkerhet, gi beskjed til stallvakt og få ev råd om sårstell e.l. Smøre på fett/ hovolje på rene hover minst en dag per uke, start på undersiden og ta utsiden etterpå. Våte hover kan også smøres. Noen få av hestene er det best å stelle i skospiltet/ vaskespiltet.  Hester skal ikke bindes opp i stallgangen. 

- Pusse sal og seletøy en gang i uken. Spør andre om råd eller hjelp dersom det er ukjent oppgave. Lærsåpe og lærfett ligger på salrommet. Utstyr i kunststoff børstes eller tørkes ren. Stigbøyler børstes rene. Bytt sjabrak. Den brukte sjabraken børstes/ plukkes for hår og støv, og legges til vask ved siden av vaskemaskinen på vaskerommet. 

- Ri skrittetur minst en av dagene i helgene. Se eget avsnitt om turridning under.

- Ri i ridehus eller på utebane som en vanlig dressurtime. La hesten jobbe lett, uten overdreven bruk av sporer, pisk eller stemme/ smatting. Husk å varme opp i skritt og å skritte av til slutt. På vinteren kan en ri på utebanen dersom den ikke er for glatt, men da kun i skritt pga tele i bakken. På nettsiden vår er det mer informasjon om bruk av ridebanen.

 

Generelle regler:

- Forlat utstyr, rom og uteområder slik du selv ønsker å finne dem.

- Alt utstyr ryddes på plass etter bruk, f.eks trillebår og greip, pusseutstyr, dekken, hovolje og såper/salver. Våte dekken henges til tørk i tørkerommet med en gang det er tatt av hesten. Skitne dekken børstes. Dersom de må vaskes, kontakt stallansvarlig for å få et nytt dekken først, ev gi beskjed til rideklubben via mail. 

- Stallgangen er rømningsvei og skal holdes ryddig for fri ferdsel, også for hester som har slitt seg og ev kommer i full fart. Det er derfor viktig at det ikke ligger utstyr/tøy etc. i stallgangen.

- Følg rideskolens ordensreglement. Husk hestene bor her og trenger å slappe av. Alle må vise hensyn og opptre rolig. Roping og løping er ikke tillatt, og støy skal unngås. 

- En av rideskolens ansatte bor over stallen, vegg i vegg med kafeen, vis hensyn også ved ferdsel og opphold i kafeen, toalett og garderoben. 

- Garderobe er tilbud om oppbevaring av privat utstyr og klær. Send mail dersom det er ønske om skap. Hold garderoben ryddig. Det er ikke lov å spise i garderoben (bruk kafèen). Skap må ryddes før ferie (benyttes på rideleir). Minidugnad for å vaske garderoben arrangeres før sommeren. 

- Alle er velkomne i stallen, vær med og skap et positivt og hyggelig miljø. Forryttere kan ikke la andre (besøkende eller andre forryttere) ri på hestene. Det er kun forrytteren selv som skal sitte på sin forhest.

- Bruk hestens vanlige sal og hodelag. Det er lov å bruke egen sjabrak og egne free jumps. Husk å bytte tilbake til rideskolens utstyr etterpå. Ved bruk av eget bitt/hodelag må det tilpasse og godkjennes av Hilde eller Tone.

- Eget pusseutstyr kan fritt brukes på egen forhest, men ikke brukes til ulike hester eller i andre staller, for å unngå smitte av f.eks midd eller andre sykdommer. 

- Det er ikke tillatt å klippe/ beskjære hestens màn eller hale uten opplæring og tillatelse.

Toaletter:

Dersom det blir tomt for toalett- eller tørkepapir, må nytt settes inn. Dersom man ikke vet hvordan dette gjøres; si fra til stallansvarlig eller eventuelt en annen som kan hjelpe til med å bytte. Hold det pent og ryddig. 

Kaféen:

Kaféen skal være et hyggelig sted å være. Det er også de ansattes spiserom. Alle som benytter rommet skal sørge for at det er rent og ryddig etter seg, Brukte kopper/glass/tallerkener/bestikk skal skylles og settes i oppvaskmaskinen. Dersom denne er full, skal den settes på. Når maskinen er ferdig skal den tømmes.

 

Stallens tider:

Kl 08.00 – 09.00 Hestene slippes ut i paddock og fores. 

Kl 10.00 Tidligste tidspunkt for å ta inn hester (med mindre man har tidlig privattime/ egen avtale).

Kl 11.30 Gjenværende hester tas inn. Høy er som regel delt ut inne i boksen

Kl 12.00 Lunsj-grøt serveres i fòr-krybbene. Hestene spiser det når de kommer inn etter ridning. Hestene skal ikke ris nærmeste timen etterpå. 

Kl 13.00 Stallvaktens arbeidstid slutter. Fòrryttere må være ferdig med hestene sine, både  ridning i ridehus/ utebane, stell og kos, utenom etter egen avtale med Tone eller Hilde. Når du er ferdig skal hesten ha ro.

Kl 16.00 Fòrryttere med egen avtale må være ferdige med ridning og sine oppgaver. Ro for rideskolehestene.

Privatoppstallører kan bruke ridehus når de ønsker, men må ta hensyn til skolehestene og forrytterne.

 

Hvem er på jobb / Stallansvarlige / Kontaktpersoner:

Det er én som er stallansvarlig hver dag fra kl 0800 til kl 1300. Hvem dette er legges ut på Dike backup facebookside. Kan stå på tavlen i stallen.

Ansatte som ikke er på jobb, men er i stallen, er der i sin fritid. Respekter dette. Spørsmål skal rettes til den som er stallansvarlig. Spørsmål som kan vente, eksempelvis relatert til ridetimer, tas enten pr e-post eller når vedkommende er på jobb i ukedagene. Dersom man allikevel har spørsmål knyttet til hest, f.eks akutt syk hest, og som ikke kan vente til en av de ansatte er på jobb, kan allikevel stilles til ansatte som er der i sin fritid.

Navn og telefonnummer til de ansatte er slått opp i stallen.


Regler for dressurtime:

La hesten jobbe lett, uten overdreven bruk av sporer, pisk eller stemme/ smatting. Husk å varme opp i skritt og å skritte av til slutt. På vinteren kan en ri på utebanen dersom den ikke er for glatt, men da kun i skritt pga tele i bakken. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon, musikkspillere, ørepropper når man rir. På nettsiden vår er det mer informasjon om bruk av ridebanen Bruk av ridebanene (dikemarkrideklubb.no)

 

Regler for turridning: 

- Husk belegg på frambena. (Noen skal også ha på bakbena, forhør deg før første tur)

- Ri to eller tre sammen, i særskilte tilfeller maksimalt fire hester sammen. Flere hester øker risiko for kaos og skade dersom en av hestene blir skremt. Rir man alene skal det være med en voksen til fots. Ev skritte på utebane eller i ridehus avhengig av vær og føre eller ev manglende følge/ ridepartner. Som regel finner en alltid en hyggelig person eller to å ri på tur sammen med. - Skriv på tavlen hvem som rir sammen og mobilnummer til minst en av dere. Skriv hvor dere rir. Ha med mobil. Noter telefonnummer til stallvakten, i tilfelle en trenger hjelp. 

- Det er, av sikkerhetsmessige grunner for både hest og rytter, ikke lov å ri barbak på tur på skolehestene. 

- Det skal være skrittetur. De som ikke overholder dette kan nektes turridning i en periode.

- Ri èn i bredden. Hest er som sykkel/ kjøretøy, skal gå på høyre side av veien. Ri på høyre side på gang/sykkelvei. Vis hensyn, ri med god avstand til syklende og gående. Gi tegn til medtrafikanter som «jeg skal krysse veien», «demp farten», «stans» osv. Hils som takk når de viser hensyn. Alle hester skal krysse veien samtidig, med mindre det er på fotgjengerovergang. Ri utenom kumlokk, de kan være glatte og brodder kan sette seg fast.

- Hestemøkk skyves ut i stikant/ veikant/ grøft

- Det er ikke tillatt å la hesten gresse, da man med hestens hode ved bakken har liten kontroll hvis noe skjer. Ikke la hesten snuse på hestemøkk eller langs bakken, enkelte virus/ sykdommer smitter bl.a via avføring.

OBS: Det er ikke lov å ri på skolens område. Velforeningen ønsker ikke at vi rir på gangvei ved Coop ekstra, gamlehjem, barnehage, pga allergi hos barn.

 

Gressing: Det er lov å la hesten gresse rundt stallområdet (før/etter ridning). Husk forsiktig tilvenning etter vinteren, det første gresset kan være hardt for magen og er veldig næringsrikt. Hesten skal leies med hodelag også ved gressing. Husk slapp nesereim. Rytter skal stå / gå ved siden av, ikke sitte på bakken. Vær oppmerksom, hesten kan bli plutselig skremt, derfor ikke lov med mobiltelefon.

 

Bruk av sko-/ vaskespilt: De skal alltid være ryddige etter bruk, kost opp og fjern hår, støv, flis o.l med en gang, ikke vent til du er ferdig. Urin samles opp ved hjelp av litt flis fra skospiltet. Møkk fjernes fortløpende i møkkoppsamler og tømmes i kontainer ute. Hover skal renses før bruk av vaskespilt. Ev flis- og høyrester må fjernes før en spyler vaskespiltet rent. I kummen under vaskespiltet er det en pumpe som går tett, og må repareres, dersom en spyler ned flis, høy og annet. Ødelagt pumpe betyr at vaskespiltet ikke kan benyttes. Vasking og spyling må da foregå utendørs med kaldt vann. 

Spar på varmtvannet!


Regler for bruk av ridebanen oppsummert:

- Gjør andre oppmerksom på at du går inn eller ut av ridehus. Rop «se opp for døren». Vent på klarsignal før du går inn: Det er du som må vente, ikke den som rir.

- Skritt på innsiden av sporet. 

- Venstre hånd har sporet uansett gangart trav/galopp. 

- Løft blikket så du får med deg hva som skjer på ridebanen

- Bruk stemmen for å unngå kollisjon. F.eks «Se opp for sporet». «Jeg tar volte innenfor deg».

- Ta hensyn til de som har privattime.

- Ta hensyn til de andre ridende, foreldre kan ikke avholde egne privattimer og okkupere volter.

- Det er ikke lov med mobilbruk, ørepropper, musikkspillere når du rir. Oppmerksomheten skal være på hesten og det som skjer på ridebanen.