Vårens sprang timer er klare

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Des 2023

Våre sprang timer går annen hver uke. Oversikt over hvilken sprangtime som går når, finner du i oversikten under. 

Sprangtimer våren 2024
Juleferie!

Postet av Dikemark Rideklubb den 11. Des 2023

Dikemark rideskole har siste dag med ridetimer torsdag 21. desember.

Fra 22. desember går hestene på juleferie og blir passet av sine forryttere. 

Velkommen tilbake tirsdag 2. januar 2024!!

Vi ønsker alle ryttere en Gledelig Jul samt et Godt Nytt År. 
Informasjon til alle rideskoleelever!

Postet av Dikemark Rideklubb den 2. Aug 2023

Ridetimene for august, september og oktober blir fakturert i begynnelsen av august, og tildelt time(r) vil stå på fakturaen. Foreslår derfor at dere som bruker avtalegiro sjekker fakturaen.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13.09.2023

Postet av Dikemark Rideklubb den 1. Aug 2023

Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Sted: Kaféen på Dikemark Ridesenter onsdag 13.09.2023 kl. 19.45 - 20.30.

Dagsorden til Årsmøtet

1.        Godkjenne de stemmeberettigede.

2.        Velge dirigent.

3.        Velge protokollfører.

4.        Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne forretningsorden.

6.        Godkjenne innkallingen.

7.        Godkjenne sakslisten.

8.        Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Ref. ovenstående dagsorden er det 1 sak på agendaen til behandling.
Dette gjelder pkt. 8; Valg av ny revisor.

Pkt. 8: Engasjere ny revisor.                            

Den 16. august mottok Dikemark Rideklubb brev fra vår revisor Kyrre Knudsen
Revisjonsbyrå AS med et "Forhåndsvarsel om fratredelse" som revisor for vår
klubb grunnet hans helsesituasjon og påfølgende kapasitetsutfordringer.
Klubben vår ble gitt en frist til 01.11.2023 på å engasjere en ny revisor.
Styret har funnet frem til en ny revisor som både har flere ansatte og besitter
kompetanse på revisjon av idrettslag.
Styret i Dikemark Rideklubb har forespurt Kopstad og Kure Revisjon AS.
Kopstad og Kure Revisjon AS har iht. Revisorloven § 9-2 bedt om skriftlig bekreftelse
fra Kyrre Knudsen Revisjonsbyrå AS på at det ikke foreligger forhold som tilsier at de
ikke bør påta seg oppdraget som revisor fom. regnskapsåret 2023, og dette har de
mottatt 24. august.

Forslag til vedtak:

Ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb velger å engasjere Kopstad og Kure
Revisjon AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 
Velkommen tilbake!

Postet av Dikemark Rideklubb den 1. Aug 2023

Rideskolen starter opp igjen mandag 21. august!  Det er Sprang I gruppen som begynner mandag.

 
Velkommen tilbake! Rideskolen starter igjen mandag 21. august

Postet av Dikemark Rideklubb den 12. Mai 2023

Rideskolen starter opp igjen mandag 21. august!  Det er Sprang I gruppen som begynner mandag.