Sprang- Våren 2024

Uke 01
Onsdag: Sprang 5
Fredag:  Sprang 4

Uke 02
Mandag:  Sprang 1
Onsdag:  Sprang 6
Fredag:   Sprang 3

Uke 03
Mandag:  Sprang 2
Onsdag: Sprang 5
Fredag:  Sprang4

Uke 04
Mandag:  Sprang 1
Onsdag: Sprang 6
Fredag:  Sprang 3


Uke 05
Mandag:  Sprang 2
Onsdag: Sprang 5
Fredag:  Sprang 4

Uke 06
Mandag:  Sprang 1
Onsdag: Sprang 6
Fredag:  Sprang 3

Uke 07
Mandag:  Sprang 2
Onsdag: Sprang 5
Fredag:  Sprang 4


Uke 08
Mandag:  Sprang 1
Onsdag: Sprang 6
Fredag:  Sprang 3

Uke 09
Mandag:  Sprang 2
Onsdag: Sprang 5
Fredag:  Sprang 4

Uke 10
Mandag:  Sprang 1
Onsdag: Sprang 6
Fredag:  Sprang 3


Uke 11
Mandag:  Sprang 2
Onsdag: Sprang 5
Fredag:  Sprang 4

Uke 12
Mandag:  Sprang 1
Onsdag: Sprang 6
Fredag:  Sprang 3

Uke 14

Onsdag: Sprang  5

Fredag:  Sprang 4

Uke 15
Mandag: Sprang 2
Onsdag: Sprang 6
Fredag:  Sprang 3

Uke 16
Mandag: Sprang 1
Onsdag: Sprang 5
Fredag:  Sprang 4

Uke 17
Mandag:  Sprang 2
Onsdag: Sprang 6
Fredag:  Sprang  3


Uke 18
Mandag:  Sprang 1
Fredag:  Sprang 4

Uke 19
Mandag: Sprang 2
Onsdag: Sprang 5
Fredag: Sprang  3


Uke 20

Mandag: Sprang 1

Onsdag: Sprang 6


Uke 21

Onsdag: Sprang 5

Fredag: Sprang  4


Uke 22

Mandag: Sprang 2

Onsdag: Sprang 6

Fredag: Sprang 3


Uke 23

Mandag: Sprang 1

Onsdag: Sprang 5

Fredag: Sprang 4


Uke 24 

Mandag: Sprang 2

Onsdag: Sprang 6

Fredag: Sprang 3


Uke 25

Mandag: Sprang 1

Onsdag: Sprang 5

Fredag: Sprang 4