Sikkerhetsrutiner


Hester er store dyr som kan skade mennesker ved feil håndtering. Det er derfor svært viktig at alle sikkerhetsrutiner til enhver tid overholdes samtidig med at man i all håndtering med hest må være oppmerksom på mulige farlige situasjoner og gjøre tiltak som begrenser risikoen. 

Anlegget har følgende sikkerhetsrutiner: 

 • Ridning:        
  1. Det er påbudt å ri med hjelm. Ridestøvler med hæl eller tilsvarende må benyttes for å unngå at foten skal kunne skli inn i stigbøylen. Hansker anbefales. Sikkerhetsvest må brukes til sprang (krav for ryttere under 18 år) men anbefales generelt for alle ryttere. Sikkerhetsvest anbefales til turridning.
  2. Påstigning og avstigning i ridehallen og på utebanen: Hesten stilles opp med hodet mot stallen. Påstigning må skje med krakk. 
  3. Det er viktig å holde god avstand til hesten foran ved innleie og utleie av hesten. Si tydelig ifra ved porten at du skal inn eller ut. 
  4. Reflekser på hestens ben og refleksdekken skal brukes ved ridning i mørket, i tåke, ved dårlig sikt og når man er usikker på om man kommer hjem før det er mørkt. 
  5. Hodelag skal brukes ved leieturer.
 • I stallen:
  1. Bruk hensiktsmessige klær i forhold til oppgave, gjerne sko med vernetå. Ørepropper/ headset er ikke tillatt å bruke ved stallarbeid og håndtering av hest.
  2. Ved leie ut og inn av boksen må boksdøren åpnes helt for å unngå at hesten kan få skader.
  3. Hester leies alltid i grime med leietau evt. i hodelag. Ved leiing av vanskelige hester må det brukes hingstebitt og leieren anbefales å bruke hjelm og hansker. Hestene leies en og en. Det er kun de ansatte i stallen som kan leie to hester samtidig. 
  4. Ved leiing skal hesten føres kontrollert med leieren ved hestens skulder. Det skal brukes tohåndsfatning på leietau eller tøyler dvs høyre hånd på leietauet under hestens hake og resten av tauet brettet i venstre hånd. Leietauet må aldri surres rundt hånden.
  5. Det skal holdes god avstand mellom hestene hvis flere hester leies inn og ut samtidig.
  6. Begge dører i stallen må åpnes når hesten skal inn eller ut av stallen. Hesten kan få alvorlige skader spesielt på hoftene hvis den blir skremt.
  7. Ved utslipp i paddock skal hesten leies helt inn i paddocken før leietauet løsnes. Ved henting av hest i paddock må hesten først settes på leietau før den elektriske tråd kan åpnes. 
  8. Stallgangen kan ikke brukes til oppbinding av hest. 
  9. Ved oppbinding av hest i boksen må det brukes sikkerhetsknute. Spør instruktører eller stallansvarlig hvis du ikke vet hvordan man lager en sikkerhetsknute. 
 • Hunder
  1. Det er lov å ha hunder med på ridesenteret, men de må kunne forholde seg rolig og holdes i bånd. 
 • Turridning
  1. Det er ikke lov for forryttene å ri alene på tur uten at det er spesielt avtalt med instruktør. Vi anbefaler at det ris ut i grupper på 2-4 ryttere. Det er instruktørene som bestemmer om den enkelte forrytter kan ri på tur uten leier.
  2. Det skal varsles på tavlen ved rideskolehestenes tørkerom hvem som rir ut, hvor det ris og ca hvor lang tid turen tar. Ta med mobiltelefon i tilfelle ulykke. Noter mobilnummeret på stallvakten før du drar ut. 
  3. Turridning på skolehestene foregår kun i skritt. 
  4. Vis hensyn til andre, trafikkreglene skal følges. 
  5. Barbakkridning på tur er ikke tillatt. 
 • Longering:   
  1. Longering anbefales med hansker. 
  2. Longering er kun tillatt hvis det er 3 eller færre som rir. Longering i ridehuset i timen umiddelbart etter rideskolens slutt i vinterhalvåret, med mindre det er få som skal ri, er ikke ønskelig.
  3. Man kan ikke longere samtidig med privattimer.