Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13.09.2023

Postet av Styret den 30. Aug 2023

Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Sted: Kaféen på Dikemark Ridesenter onsdag 13.09.2023 kl. 19.45 - 20.30.

Dagsorden til Årsmøtet

1.        Godkjenne de stemmeberettigede.

2.        Velge dirigent.

3.        Velge protokollfører.

4.        Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne forretningsorden.

6.        Godkjenne innkallingen.

7.        Godkjenne sakslisten.

8.        Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Ref. ovenstående dagsorden er det 1 sak på agendaen til behandling.
Dette gjelder pkt. 8; Valg av ny revisor.

Pkt. 8: Engasjere ny revisor.                            

Den 16. august mottok Dikemark Rideklubb brev fra vår revisor Kyrre Knudsen
Revisjonsbyrå AS med et "Forhåndsvarsel om fratredelse" som revisor for vår 
klubb grunnet hans helsesituasjon og påfølgende kapasitetsutfordringer.
Klubben vår ble gitt en frist til 01.11.2023 på å engasjere en ny revisor.
Styret har funnet frem til en ny revisor som både har flere ansatte og besitter
kompetanse på revisjon av idrettslag.
Styret i Dikemark Rideklubb har forespurt Kopstad og Kure Revisjon AS.
Kopstad og Kure Revisjon AS har iht. Revisorloven § 9-2 bedt om skriftlig bekreftelse
fra Kyrre Knudsen Revisjonsbyrå AS på at det ikke foreligger forhold som tilsier at de
ikke bør påta seg oppdraget som revisor fom. regnskapsåret 2023, og dette har de
mottatt 24. august.

Forslag til vedtak:

Ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb velger å engasjere Kopstad og Kure
Revisjon AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 
 
Med vennlig hilsen Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.