Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Postet av Styret den 22. Feb 2023

Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Tid: Søndag 26. mars kl. 18:00

Sted: I kafeen over stallen 

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Alle som har vært medlem minst 1 måned og er fylt 15 år har stemmerett
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
   a) Leder og nestleder
   b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
   d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
   e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
          f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 11. Velge kontrollkomité

Alle medlemmer har møte- og forslags-rett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du være 15 år, ha vært medlem i en måned og ha betalt medlemskontingenten.

Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.