Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.

Postet av Styret den 11. Okt 2021


Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes digitalt den 26.10.2021 fra kl. 18:00 på Teams.


 

Dagsorden til Årsmøtet

 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne innkallingen.

6.        Godkjenne saklisten.

7.       Godkjenne forretningsorden.

8.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

9.         Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ref. ovenstående dagsorden er det 2 saker på agendaen; Hhv pkt. 8 og pkt. 9.

Pkt. 8: Fastsette medlemskontingent.

I etterkant av vårt ordinære årsmøte som ble avholdt den 25. april d.å. ble det oppdaget at det ikke var fullstendig samsvar med priser for medlemskontingent formidlet fra klubben. For å eliminere evt. tvil rundt priser fremlegges saken på nytt for vedtak.                                  

Forslag til vedtak (samme ordlyd som under årsmøtet 25. april):

Styret foreslår å opprettholde samme medlemskontingent for 2022 som ble besluttet i fjor for 2021 

Priser for medlemskap i 2021:                   Pris for 2021/2022

Junior medlem (til fylte 17 år):              kr. 450,-

Seniormedlem:                                     kr. 550,-

Familiemedlem:                                    kr. 750,-


Pkt. 9: Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Styret i Dikemark Rideklubb foreslår Knudsen Revisjonsbyrå AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Her finner du informasjon om påmelding til årsmøtet👇:

Dikemark Rideklubb avholder digitalt ekstraordinært årsmøte tirsdag 26. oktober kl. 18:00 på Teams.
For påmelding send en e-post til: dikemark@hindrum.no med navn, e-post og mobilnummer til hver stemmeberettigede deltager. Deltakerne vil så motta en lenke til det digitale Teams-møtet innen årsmøtet. 

Påmeldingsfrist: søndag 24. oktober 

Nb! Det er 1 stemme pr. pålogging. Er man flere som ønsker å stemme i samme husstand, så må man sende separate påmeldinger. Det vil si at man gjerne kan sitte sammen og se fra samme enhet📲, men man må da være klar over at de som sitter sammen kun har 1 stemme.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 


Med vennlig hilsen styret
 Asker 11.10.2021
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.