Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.

Postet av Styret den 11. Okt 2021


Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 


Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes digitalt den 26.10.2021 fra kl. 18:00 på Teams. 

Dagsorden til Årsmøtet

 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollfører.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.        Godkjenne innkallingen.

6.        Godkjenne saklisten.

7.       Godkjenne forretningsorden.

8.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

9.         Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ref. ovenstående dagsorden er det 2 saker på agendaen; Hhv pkt. 8 og pkt. 9.

Pkt. 8: Fastsette medlemskontingent.

I etterkant av vårt ordinære årsmøte som ble avholdt den 25. april d.å. ble det oppdaget at det ikke var fullstendig samsvar med priser for medlemskontingent formidlet fra klubben. For å eliminere evt. tvil rundt priser fremlegges saken på nytt for vedtak.                                  

Forslag til vedtak (samme ordlyd som under årsmøtet 25. april):

Styret foreslår å opprettholde samme medlemskontingent for 2022 som ble besluttet i fjor for 2021 

Priser for medlemskap i 2021:                   Pris for 2021/2022

Junior medlem (til fylte 17 år):          kr. 450,-

Seniormedlem:                                     kr. 550,-

Familiemedlem:                                    kr. 750,-


Pkt. 9: Engasjere ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Styret i Dikemark Rideklubb foreslår Knudsen Revisjonsbyrå AS som ny revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om påmelding og gjennomføring av møtet her på hjemmesiden og på Facebook.


Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 


Med vennlig hilsen styret
 Asker 11.10.2021
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline