Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb 19. mars

Postet av Dikemark Rideklubb den 20. Feb 2024

Årsmøte 2024.jpg

Vi kaller inn til årsmøte for Dikemark Rideklubb tirsdag 19. mars kl 1900.
Møtet avholdes i kaféen.

Saksliste til årsmøtet:

1.  Godkjenne de stemmeberettigede.

2.  Velge dirigent.

3.  Velge protokollfører.

4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.  Godkjenne forretningsorden.

6.  Godkjenne innkallingen.

7.  Godkjenne sakslisten.

8.  Behandle idrettslagets årsberetning.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og   revisors beretning. 

10.  Behandle forslag og saker (ingen innkomne saker)  

11.  Fastsette medlemskontingent.

12.  Vedta idrettslagets budsjett.

13.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14.  Foreta valg
15.  Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.