Smittevern på anlegget og tilbud i rideskolen fra 16. juni 2021

Postet av Dikemark Rideklubb den 16. Jun 2021

** Teksten er oppdatert 16. juni etter at Asker kommune opphevet sine egne lokale regler. Dikemark rideklubb følger nå gjeldende nasjonale regler og anbefalinger**

Smitterisikoen er under løpende vurdering. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

NB! Vi ber om at det ikke parkeres foran ridehuset og at biltrafikk inn til klubben begrenses så mye som mulig, av hensyn til sikkerheten for dem som rir på utebanen eller skal på ridetur. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

   
Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket. Når temperaturen tillater det, står store dører åpne fra morgen til seint på kvelden. Risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra onsdag 16. juni vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Alle timer i rideskolen går inne i ridehuset. Elever går inn via ridehuset, hester utdeles ved salrommet, alle klargjør hesten sin selv. En foresatt kan følge med yngre barn som har behov for hjelp til å klargjøre hesten sin. Det skal holdes 1 meter avstand til andre.
 • Rideskolens ordinære timer har sommerferie fra 19. juni. Oppstart ordinære ridetimer blir mandag 16. august. Timer som ikke er gjennomført i perioden mars 2020-juni 2021 på grunn av koronarestriksjoner i rideskolens drift, kan tas igjen fram til jul 2021. Ridetimer kan ikke tas igjen når fast ridetime er sagt opp (ref. medlemsvilkår og vilkår for ridetimer).
 • Fra mandag 21. juni arrangeres rideuker fire uker i perioden juni-august.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Hovedstallen er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og deltakere på rideuker har adgang til hovedstallen. Elever i rideskolen og evt. foresatte (se over) går inn i rideskolestallen via ridehuset.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. Dette gjelder ikke elever i rideskolen som møter til ordinær time eller som deltar på rideuke.
 • Munnbind er ikke lenger påbudt inne i stallen, men alle MÅ holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er del av egen husstand. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. Dersom vi observerer at det ikke blir overholdt 1 meter avstand, vil personer måtte forlate anlegget, og munnbindpåbud i stallen vil bli vurdert gjeninført. Det er svært viktig at dette overholdes, slik at vi unngår at ansatte og hesteeiere/ryttere smittes eller kommer i karantene.
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er kun åpen for ansatte og deltakere på rideuker.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.