Rideskolens tilbud fra 11/1 og smittevern på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 9. Jan 2021

Riding skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr, som krever daglig stell og trening. Ridning havner derfor i et krysningspunktet mellom dyrevelferd og sport. Ridning er også annerledes enn en rekke andre idretter, da muligheten for nærkontakt mellom mennesker er liten, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Regjeringen anbefalte den 3. januar at all organisert trening og fritidsaktiviteter innendørs utsettes til etter 18. januar. Asker kommune henstiller til det samme. Dikemark rideklubb stoppet umiddelbart rideinstruksjon i rideskolen. Styret og daglig leder ser imidlertid at dette er et lite hensiktsmessig tiltak med hensyn til smittevern, og et tiltak som går ut over hestevelferden og sikkerhet. 

Vi har 36 hester på anlegget, hvorav 18 rideskolehester. Hestene fores fire ganger om dagen, må i paddock ute, stelles og trenes. Vi trener hestene i uisolert ridehus på 20x60 meter. Riding i hall er definert som utendørsaktivitet i Lier kommune, mens det er definert som innendørs i Asker. Asker kommune tillater riding utendørs, samt rideundervisning for barn og ungdom under 20 år inne, og at voksne gjør stallarbeid og rir individuelt. Rideundervisning sikrer hestevelferd og sikkerhet.

Vi starter opp igjen rideskolen, med begrensninger og forsterkede smitteverntiltak som vi hadde våren 2020 i tillegg til de nye som er innført i høst (eks. bruk av munnbind). 

Fra mandag 11. januar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset for unge under 20 år i rideskolen på alle nivåer.
 • Ridetimer vil også foregå ute i form av turriding og riding på utebanen når det er mulig
 • Voksne over 20 år rir hester ute og i ridehuset individuelt etter avtale med daglig leder.
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er ikke mulig med ridebursdag inntil videre
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe, og en daglig beskjed kommer før klokka tolv. Endringer kan komme på kort varsel.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og voksne som skal ri individuelt har adgang til stallen. 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan være én person per hest, og i tillegg én fra samme husstand for å bistå ryttere under 20 år.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Styret i Dikemark rideklubb

8 januar 2020


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.