Minner om årsmøte søndag 24. mai kl. 18.00

Postet av Dikemark Rideklubb den 20. Apr 2020

Innkalling til Årsmøte i Dikemark Rideklubb

Tid: Søndag 24. mai kl. 18:00

Sted: I skolerommet på klubben (døra på innsiden av garderoben). 

På grunn av corona restriksjonene kan vi kun være 50 pers samlet. Vi må derfor ha påmelding til einar@raudeberg.no eller sms til 957 42 912 seinest innen søndag kl 12. Resterende kan delta via Microsoft Teams. Invitasjon til Teams kommer dersom det blir aktuelt.

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete. Alle som har vært medlem minst 1 måned og er fylt 15 år har stemmerett
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
         f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 11. Velge kontrollkomité

Saksdokumenter finnes i linkene under

Forslag-fra-Hanne-Vik.docx

Forslag-fra-Mediegruppen.docx

Forslag-til-vedtak-Større-medvirkning-fra-alle-medlemmer.docx

Innspill-til-Årsberetning.docx
 

Alle medlemmer har møte- og forslags-rett på årsmøtet. For å ha stemmerett må du være 15 år, ha vært medlem i en måned og ha betalt medlemskontingenten.

Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.