Agenda årsmøte

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Mar 2019

Årsmøte i Dikemark Rideklubb
Årsmøtet avholdes i kafeteriaen søndag 24. mars kl. 14:00

Vi må oppgradere klubbens Lover(vedtekter) fordi idrettsforbundet har vedtatt nye lover. Det er kun små endringer. Forslag til ny Lov er vedlagt.

Lov for Dikemark Ridderklubb (1).pdf

Dagsorden er som følger:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
11. Velge kontrollkomité

Dagsorden er i henhold til NIFs regle


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.