Meld deg på årsmøtet! Påmeldingsfristen er: fredag 23. april kl.19:00

Postet av Celia Lainé den 20. Apr 2021

Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret avholder digitalt årsmøte i Dikemark Rideklubb: 25.04.2021 kl. 19:30 på Teams.
Påmelding gjøres på e-post til: einar@raudeberg.no - innen fredag 23. april kl.19:00 - Følgende informasjon må sendes med påmeldingen: Navn, e-post og mobilnummer til hver stemmeberettigede deltager. Deltakerne vil så motta en lenke til det digitale Teams-møtet innen årsmøtet. 

Skal flere stemmeberettigede medlemmer fra samme husstand delta, må det registreres separat påmelding med egen e-post per deltaker. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Sakspapirer kan fås ved å kontakte Einar Raudeberg tel. 95742912 eller einar@raudeberg.no.  

Se dagsorden for møtet her:Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.