Innkalling til årsmøte 2021 i Dikemark Rideklubb

Postet av Celia Lainé den 25. Mar 2021

Til medlemmene i Dikemark Rideklubb 

Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Dikemark Rideklubb.
Årsmøtet avholdes 25.04.2021 kl. 19:30 på Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.04.2021 til: Dikemark Rideklubb, v/Styret, Slottsberget 9, 1385 Asker eller einar@raudeberg.no 

Vi kommer tilbake med detaljert informasjon om påmelding og gjennomføring av møtet senere. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Dikemark Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Dikemark Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Dikemark Rideklubb sin lov på vår hjemmeside. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Einar Raudeberg kontaktes på tel. 95742912 eller einar@raudeberg.no


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret
Asker 25.03.2021 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline