Påmelding

Fakturasendespåmail.Medlemskapiklubbenerobligatoriskforalleelevermedfasttime.SemerinformasjonombetalingavkontingentunderDikemarkRideklubb/Medlemsvilkårogvilkårforridetime.Nårdumelderdegpåenridetimehardudennetildusierdenopp.Deterénmånedsoppsigelsepåridetimenfradenførsteinestemåned.Deterikkeanledningt

Levert av IdrettenOnline