Påmelding

Faktura sendes på mail. Medlemskap i klubben er obligatorisk for alle elever med fast time. Se mer informasjon om betaling av kontingent under Dikemark Rideklubb/Medlemskap i klubben. Når du melder deg på en ridetime har du denne til du sier den opp. Det er én måneds oppsigelse på ridetimen fra den første i neste måned. Det er ikke anledning til å ta igjen timer etter oppsigelsestiden. Tapte ridetimer refunderes ved levering av sykmelding maks 14 dager etter uhell. Alle klubbens aktive medlemmer er ulykkesforsikret gjennom IF Forsikring t.o.m. utgangen av det året de fyller 12 år. Vi anbefaler at de som faller utenom denne gruppen tegner egen ulykkesforsikring. Alle medlemmer må være innstilt på å delta på dugnader som fremmer klubbens interesser. Bilder som er tatt i forbindelse med rideklubbens ulike aktiviteter kan benyttes på hjemmesiden og sosiale medier for klubben. Du samtykker i at vi legger ut timelistene med navn på elevene ved skolestart.

Levert av IdrettenOnline