Rideskolen tilbyr undervisning i dressur, knøtteridning og sprang. Du må være 8 år eller eldre på ordinære ridetimer. 3-7 år på knøttetimer. Rideskolen har timer fra mandag til fredag. De fleste timene er på ettermiddag/kveld, men vi har også timer på dagtid 2 ganger i uken. Rideskolen starter og slutter som skolen og holder stengt jul, påske og i sommerferien. Det er åpent i rideskolen i høst- og vinterferien. 


Du bør møte til ridetimen minst 15 minutter før timen begynner. En ridetime varer i 45 minutter (unntatt Knøtt, 30 min). De første 5 minuttene går med til oppvarming. Deretter har vi 35 min. effektiv rideundervisning og avslutter med 5 min. avskritting. Mindre trente ryttere må påregne å bruke litt ekstra tid på å stille stigbøyler, komme seg opp på hesten, osv. Du må bruke godkjent ridehjelm og støvler med hæl som går over ankelen. Ridehjelm og ridevest kan lånes på ridesenteret. På denne nettsiden kan du finne generell informasjon om det å ri i rideskole: https://www.rideskoler.no/ny-i-rideskolen


Hvis du ikke kan komme til en time er det fint om du gir beskjed via SMS til instruktør for timen: Hilde, mobil 90 71 35 54 - Tone, mobil 95 23 01 13 - Monica, mobil 95 72 02 48 - Merethe, mobil 917 93 199. Du kan ta igjen en ridetime en annen dag dersom du ikke kan møte til fast time. Spør instruktøren din om hvilke timer som er på ditt nivå. Timene må tas igjen innenfor halvårets utgang (før jul/sommerferien). Det beste er hvis du tar igjen timen så raskt som mulig! Timer kan også tas på forhånd. Dette for å unngå stor belastning på hestene før jul og sommer. For å ta igjen, er du avhengig av at en annen fast rytter ikke kommer på den timen du ønsker å ta igjen på. Skriv navnet ditt på listen som ligger ved kontoret i stallen. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder her! Tapte timer kan ikke tas igjen etter oppsigelsestiden.


Ta kontakt med oss om du ønsker å delta på kurs! Se egen side om påmelding eller ring.Levert av IdrettenOnline