Dikemark rideklubb er en ideell forening tilknyttet Norges Rytterforbund. Alle inntekter fra rideskolen og oppstalling av privathester går til klubben.

Medlemskap i Dikemark rideklubb er obligatorisk for de som benytter anlegget eller har fast ridetime hos oss.  

Medlemskapskontingenten skal betales via Min Idrett i henhold til Norges Idrettsforbund sine krav. Du vil få tilsendt brukernavn og passord til min idrett, når vi registrerer deg i vårt medlemssystem. Dere som er medlem fra før har dette. Dere kan også få brukernavn og passord tilsendt ved å be om dette på Min Idrett.

I Min Idrett vil du kunne administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjon som er registrert på deg og oppdatere registrert informasjon (e-post, tlf osv).

Faktura på medlemsavgift vil også ligge på din side i Min Idrett. Du vil bli varslet pr e-post når faktura sendes ut.

Det er derfor meget VIKTIG at alle medlemmer er registrert med riktig e-post adresse. Barn bør registreres med en foresatt sin e-post. Det er den e-post adressen som dere har gitt oss som blir registrert.

NB! Vennligst sjekk at du er registrert med riktig e-post, fødselsdato og navn etc på minidrett.nif.no. Det er enkelt for deg å gjøre endringer. Dette da medlemmer som er registrert i andre klubber i noen tilfeller kan få gammel kontaktinformasjon registrert på seg. Det kan også forekomme feil fra vår side.


Kontingent per år:
Junior kr. 350.- til fylte 17 år
Senior kr. 450,- fra fylte 17 år
Familie kr. 650,-
NB! Hvis kun barnet meldes inn, vil ikke foresatte kunne stemme ved årsmøtet. Vi oppfordrer derfor aktive medlemmer til å tegne familiemedlemsskap.

Etter innmelding får du tilsendt Hestesport automatisk.

Alle klubbens aktive medlemmer er ulykkesforsikret gjennom IF Forsikring t.o.m. utgangen av det året de fyller 12 år. Vi anbefaler at de som faller utenom denne gruppen tegner egen ulykkesforsikring. 

Alle medlemmer må være innstilt på å delta på dugnader som fremmer klubbens interesser. Dette inkluderer å hjelpe til under arrangementer, dugnader for å vedlikeholde anlegget og salg av doruller ell. 

Levert av IdrettenOnline