Ryttere som konkurrerer i sprang, deltar i ukentlige sprangtreninger på klubbens anlegg. Sprangtrenere velges av oppstallørene på årlig møte, og de inngår kontrakt med klubbens styre. Hilde Moufflet og Solveig Fotland Newermann er for tiden sprangtrenere ved anlegget. Det er mulig for ryttere som står ved andre staller å delta i sprangtreninger etter avtale med daglig leder og den aktuelle sprangtreneren. Det skal da betales baneleie på kroner 50 for klubbmedlemmer og 100 for andre (priser i 2021). Ryttere velger selv trenere i dressur og annen banetrening, og disse må inngå avtale med klubben for å kunne tilby trening på anlegget. For tiden har Andrea Sundal fast avtale, og det er mulig for andre å få avtaler etter ønske fra oppstallører. Alle trenere må legge fram politiattest. 


Hilde Moufflet


Solveig Fotland Newermann


Andre tilknyttede spranginstruktører (for Synne Eide):

Stein Endresen