Solidaritetsfondet


Solidaritetsfond er et bidrag for å leve opp til idrettens egen visjon «Idrettsglede for alle»