Oppdatert informasjon 24/1 om rideskolenstilbud kommende uke

Postet av Dikemark Rideklubb den 24. Jan 2021

Regjeringen har vedtatt at voksne over 20 år ikke tillates å drive organisert trening. Dette vil gjelde i rideskolen kommende uke: • ansatte og faste forryttere vil klargjøre hestene til timer. Vi fortsetter å følge smittevernreglene som finnes på hjemmesiden (følg linken). Dette er ekstra viktig i den situasjonen vi har nå.• voksne på 20 år og eldre kan IKKE komme på ridetimene sine kommende uke. • barn og unge under 20 år kan komme som vanlig• elever under 20 år på lett øvet II og oppover kan ta igjen koronatimer på mandag 19:30-20:15; tirsdag 19:30-20:15; onsdag 18:45-19:30. Send e-post til info@dikemarkrideskole.no innen klokka 12 samme dag for å melde dere på. • Enkelte skolehester må ris igjennom på formiddagstid. Voksne som har anledning til dette, kan sende mail for å avtale. Dette gjelder alle dager, men særlig tirsdag og fredag.HUSK: barn og unge under 20 år som ikke kommer på sin vanlige ridetime, må sende e-post til info@dikemarkrideskole.no innen klokka 10 samme dag. Timer blir krysset ut for dem som ikke melder fra innen fristen.

0 Kommentar

Rideskolens tilbud fra 25/1 og smitteverntiltak på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 18. Jan 2021

** Teksten er oppdatert 22. og 24. januar. Endringer i enkelttiltak fra forrige oppdatering er markert.**

Smitterisikoen er under løpende vurdering og rideskolen kan delvis stenge eller stenges helt hvis smittesituasjonen krever det, samt at nasjonale og kommunale pålegg endres. Rideskolen vil også vurderes stengt eller delvis stengt hvis smittevernreglene på rideskolen ikke overholdes. Alle endringer vil kommuniseres på Dikemark rideklubb sine hjemmesider samt på våre Facebook sider. 

Bakgrunn

Riding generelt skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr enten i store uisolerte haller eller utendørs, og det er begrenset nærkontakt mellom mennesker, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Dikemark rideskole driver sin aktivitet i et uisolert ridehus på 20x60 meter med meget høyt til taket, og risiko for smitte er derfor relatert til perioden før og etter selve ridetimen hvor elevene skal ankomme anlegget og skal få utdelt hest, og når elevene skal forlate stallen.

Fra mandag 25. januar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset for alle under 20 år. (justert 24/1)
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er mulig med ridebursdag med inntil ti personer tilstede. Kafeen er stengt, så bespisning er ikke mulig (justert 22/1)
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe. Endringer kan komme på kort varsel. (justert 22/1)

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører og faste forryttere har adgang til hovedstallen (justert 22/1). 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding. 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan være én person per hest, og i tillegg én fra samme husstand for å bistå ryttere under 20 år.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Ledelsen og styret i Dikemark rideklubb

24. januar 2020


0 Kommentar

Rideskolens tilbud fra 11/1 og smittevern på anlegget

Postet av Dikemark Rideklubb den 9. Jan 2021

Riding skiller seg fra annen fritids- og idrettsaktivitet ved at den foregår med store dyr, som krever daglig stell og trening. Ridning havner derfor i et krysningspunktet mellom dyrevelferd og sport. Ridning er også annerledes enn en rekke andre idretter, da muligheten for nærkontakt mellom mennesker er liten, særlig sittende på hest.

 Dikemark rideklubb må i pandemisituasjonen balansere flere forhold:

 • forebygge smittespredning ved anlegget
 • sikre hestevelferd
 • ivareta sikkerheten for ryttere

Regjeringen anbefalte den 3. januar at all organisert trening og fritidsaktiviteter innendørs utsettes til etter 18. januar. Asker kommune henstiller til det samme. Dikemark rideklubb stoppet umiddelbart rideinstruksjon i rideskolen. Styret og daglig leder ser imidlertid at dette er et lite hensiktsmessig tiltak med hensyn til smittevern, og et tiltak som går ut over hestevelferden og sikkerhet. 

Vi har 36 hester på anlegget, hvorav 18 rideskolehester. Hestene fores fire ganger om dagen, må i paddock ute, stelles og trenes. Vi trener hestene i uisolert ridehus på 20x60 meter. Riding i hall er definert som utendørsaktivitet i Lier kommune, mens det er definert som innendørs i Asker. Asker kommune tillater riding utendørs, samt rideundervisning for barn og ungdom under 20 år inne, og at voksne gjør stallarbeid og rir individuelt. Rideundervisning sikrer hestevelferd og sikkerhet.

Vi starter opp igjen rideskolen, med begrensninger og forsterkede smitteverntiltak som vi hadde våren 2020 i tillegg til de nye som er innført i høst (eks. bruk av munnbind). 

Fra mandag 11. januar vil vi ha følgende drift i rideskolen:

 • Rideinstruksjon i ridehuset for unge under 20 år i rideskolen på alle nivåer.
 • Ridetimer vil også foregå ute i form av turriding og riding på utebanen når det er mulig
 • Voksne over 20 år rir hester ute og i ridehuset individuelt etter avtale med daglig leder.
 • For flere grupper vil den halvårlige teoritimen i hvert kurs gjennomføres digitalt. Beskjed vil bli gitt direkte av din ridelærer.
 • Det er ikke mulig med ridebursdag inntil videre
 • Timer som ikke gjennomføres på grunn av korona, kan tas igjen fram til sommeren. Det vil bli satt opp ekstra ridetimer i helger og offentlige fridager når vi kan øke aktiviteten i rideskolen. 
 • Hvis du ikke møter til din faste time, må du gi beskjed på mail til info@dikemarkrideskole.no. Timen krysses ut, hvis du ikke gir beskjed innen klokka 10 samme dag. 
 • Beskjeder gis fortløpende i klubbens Facebookgruppe, og en daglig beskjed kommer før klokka tolv. Endringer kan komme på kort varsel.

Opphold på anlegget (dvs. inne i hovedstallen, ridehuset og andre etasje)

 • Anlegget er stengt for alle som ikke har ansvar for å stelle eller trene hest. Opphold skal foregå effektivt, og ingen skal oppholde seg her lengre enn nødvendig. 
 • Kun ansatte, privatoppstallører, faste forryttere og voksne som skal ri individuelt har adgang til stallen. 
 • Rideskoleelever venter utenfor ridehuset. De kan gå inn i ridehuset når ridelærer åpner døra (viktig å vente, for å unngå å skremme hestene). Kun personer fra samme husstand som skal leie eget barn eller hjelpe det opp på hesten, kan følge med elever. Hestene deles ut og blir overtatt inne i ridehuset. Det brukes hansker ved riding. 
 • Munnbind skal brukes av alle, med unntak av barn på knøttetimer og under riding 
 • Hender vaskes eller desinfiseres ved ankomst. Hansker benyttes ved bruk av felles utstyr.
 • Alle som ferdes i hovedstallen har plikt til å notere daglig ankomst- og avreisetid i bok som henger ved alarmboksen ved inngangen til hovedstallen, for å kunne smittespore. 
 • Privatoppstallører kan være én person per hest, og i tillegg én fra samme husstand for å bistå ryttere under 20 år.
 • Alle må vise stor aktsomhet og personer fra ulike husstander må holde minst 1 meter avstand til hverandre ved passering og minst 2 meter ved stallarbeid. Kun én person av gangen kan være inne i salrom, vaskerom, stellespilt, hestepasserrom og andre små rom. 
 • Privatoppstallørene henter for/flis kun når det er liten aktivitet i skoleheststallen.
 • Ansatte sørger for ekstra rengjøring av toaletter. Kafeen er stengt.
 • Ingen som er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan komme på anlegget. 
 • Ved positiv koronatest, må daglig leder varsles umiddelbart. 

Styret i Dikemark rideklubb

8 januar 2020


0 Kommentar

Rideskolens tilbud fra 4/1

Postet av Dikemark Rideklubb den 4. Jan 2021

Rideskolen vil i tråd med regjeringens nye anbefalinger ikke tilby rideinstruksjon i perioden fram til 18. januar. Isteden vil ridetimene bli gjennomført digitalt for knøtt til lett øvet 1. Elever fra lett øvet 2 og oppover kan ri individuelt, for å lufte hestene. Disse bes ta kontakt med Hilde på telefon 90713554. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det digitale tilbudet så snart det er klart. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline